w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXXIX/259/06 Rady Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:59:38.
zmieniająca uchwałę Nr X/63/03 Rady Gminy w
Ostrówku z dnia 11 września 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/24/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-27 13:02:59.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XLVI/249/10 RADY GMINY OSTRÓWEK

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-27 13:05:19.
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/137/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-29 10:16:44 | Data modyfikacji: 2017-05-29 10:22:14.
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/9/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 09:57:00.
Data wprowadzenia: 2019-02-22 09:57:00
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP