w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 Zarządzenie Nr 43/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:36:47 | Data modyfikacji: 2020-06-10 11:22:40.
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:07:00.
Zgłoszenie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:17:52.
oświadczenie o niekaralności
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:20:04.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:22:13.
Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:22:13
Opublikowane przez: Admin PBIP