w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 44/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:45:51.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:53:21.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU
 druk

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:03:00.
Wójt Gminy Ostrówek informuję że piątek 12
czerwca 2020 roku wolny od pracy w Urzędzie
Gminy w Ostrówku
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:30:33.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 47/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:22:40.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 48/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:45:28.
informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-12 14:50:54.
dodatkowe zgłoszenia kandydatów
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:43:34.
losowanie składu obwodowych komisji wyborczych
 Protokół

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 09:43:46.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:02:18.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:06:19.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 10:44:10.
Prezentacjia szkoleniowa dla członków obwodowych
komisji wyborczych, jest to wyłącznie materiał
szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej
Komisji Wyborczej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:09:45.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:10:51.
Obwieszczenie o kandydatach - ponowne glosowanie
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:00:36 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:25:57.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 w gminie Ostrówek
 skład

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-07-10 14:11:23.
Data wprowadzenia: 2020-07-10 14:11:23
Opublikowane przez: Admin PBIP