Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:44:30.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:49:04.
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 17/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:53:45.
Informacja o następujących sposobach zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:08:45.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
 zgłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:26:53.
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania
 Uchwała Nr XXIX/207/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:41:28.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 28/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:47:10.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 26/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-04-03 12:08:32 | Data modyfikacji: 2020-04-03 12:15:04.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 27/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-04-03 12:24:24.
Informacja o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:31:44.
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:44:22.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 14 kwietnia 2020 r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:57:43.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-17 09:53:59.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-21 07:50:42.
Data wprowadzenia: 2020-04-21 07:50:42
Opublikowane przez: Admin PBIP