Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów.
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:26:57.
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:46:10.
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów.
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2020-02-28 08:58:39.
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2020-03-02 13:43:19.
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów
 informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:03:32.
Modernizacja sali widowiskowej w Gimnnym Ośrodku
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-03-16 09:52:21 | Data modyfikacji: 2020-03-16 09:54:15.
Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+000 do km 1 + 068 o długości 1,068 km
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:47:19.
Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+000 do km 1 + 068 o długości 1,068 km
 Odpowiedzi do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:58:34.
Informacja z sesji otwarcia ofert
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-15 13:01:52 | Data modyfikacji: 2020-04-15 13:03:37.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów
wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby
zdalnego kształcenia w ramach projektu grantowego
pn. Zdalna Szkoła
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:52:40.
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:21:27.
Drugie zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na
potrzeby zdalnego kształcenia w ramach projektu
grantowego pn. Zdalna Szkoła
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:35:09.
Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Skrzynnie
 zapytanie ofertowe z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-07-22 11:31:44.
Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w
Ostrówku i Skrzynnie w roku szkolnym 2020/2021
 zapytanie ofertowe z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-08-05 09:05:13 | Data modyfikacji: 2020-08-05 09:07:21.
Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości
Okalew ( od drogi krajowej Nr 45 do byłej bazy
SKR w Okalewie) – Etap I
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:37:55.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Ostrówek
oraz jednostek
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:20:25.
Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości
Okalew ( od drogi krajowej Nr 45 do byłej bazy
SKR w Okalewie) – Etap I
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-08-28 11:04:30.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Ostrówek
oraz jednostek
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:16:58.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Ostrówek
oraz jednostek
 informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-09-03 11:55:16.
Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości
Okalew ( od drogi krajowej Nr 45 do byłej bazy
SKR w Okalewie) – Etap I
 informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-09-04 11:42:30.
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-09-14 13:29:42.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2020-10-19 13:30:12.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:44:32.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2020-10-30 09:01:47.
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
400.000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 zapytanie cenowe wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-12-07 13:13:20.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków - (Etap II – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-12-24 10:51:54.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków - (Etap II – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:58:45.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków - (Etap II – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna
 informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:00:00.
Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:00:00
Autor: Andrzej Grzybowski
Opublikowane przez: Admin PBIP