w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:10:20.
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 52/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:14:44.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:37:49.
Uchwała NR 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w
Sieradzu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:10:23.
INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W
OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO
WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-03 07:27:46.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 139/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 08:43:56.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 58/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 13:12:29.
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-11 09:23:39.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:08:04.
Informacja o losowaniu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-13 16:01:46.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:18:49.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:26:38.
Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:26:38
Opublikowane przez: Admin PBIP