Informacja dotycząca wyborów ławników na
kadencję 2020-2023
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:44:41.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:50:09.
Lista obywateli zgłaszających
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:56:14.
Oświadczenie - o przestęstwo ścigane z
oskarżenia publicznego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:58:03.
Oświadczenie władza rodzicielska
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:09:29.
Informacja dotycząca wyborów ławników na
kadencję 2024-2027
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:24:43.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:25:43.
Lista obywateli zgłaszających
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:27:34.
Oświadczenie - o przestęstwo ścigane z
oskarżenia publicznego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:29:34.
Oświadczenie władza rodzicielska
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:31:28.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
kandydata na ławnika
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:33:22.
Data wprowadzenia: 2023-05-17 08:33:22
Opublikowane przez: Admin PBIP