w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 15/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:37:43.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja
2019r.
 Postanowienie Nr 25/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 07:49:57.
Informacja o numerach oraz granicach stałych i
odrębnych obwodów głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:09:57.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 20/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:09:16.
dodatkowy termin na zgłoszenia i losowanie
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:51:30.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu OKW w wyborach do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 23/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-04-29 13:44:57.
PROTOKÓŁ LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:30:57.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 51/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:03:53.
w sprawien zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych
 POSTANOWIENIE NR 70/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:38:16.
ozarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
6
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:42:57 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:44:26.
zmieniające zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie
ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
 Zarządzenie 24/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:54:18.
Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:54:18
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP