obwieszczcnie Wojewody Lódzkiego z dnia 23
kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody
Lódzkiego z dnia 12 lutego 2018r.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODV ŁÓDZKIEGO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:31:05.
Kalendarz Wyborczy - Załącznik do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:58:01.
Podział Gminy na okręgi wyborcze
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:05:27.
Informacja Krajowego Biura Wyborczego o terminie
wyborów samorządowych
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:09:33.
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dn 14
sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów
do składów komisji
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:24:05.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komiterów wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:44:22.
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów
na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich,
rad miast)
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:52:44.
o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w
wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:54:12.
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów
na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich,
rad miast) w gminach liczących do 20 000
mieszkańców zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:55:45.
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
ZPOW-611-21/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
dotyczące zamieszczania na wykazach podpisów
poparcia nazwisk i imion kandydatów na radnych
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:58:12.
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
ZPOW-571-10/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:59:45.
Gminna Komisja Wyborcza
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:49:24.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:06:40 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:47:42.
Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:20:31.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie sprostowania pisowni imion i nazwisk
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:49:26.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz
określenia zadań pełnomocnika do spraw
informatyki gminnej komisji wyborczej
gwarantujących obsługe tych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 56/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 07:58:13.
Termin zgłaszania list kandydatów przedłuża
się o 5 dni
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:04:26.
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 13:25:50.
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 24 września 2018r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 07:32:22.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w
Ostrówku z dnia 27 września 2018 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:57:47.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Ostrówku z dnia 26 września 2018r. o
nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy
Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:02:17.
KO1MUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTRÓWKU z
dnia 27 września 2018 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:04:22.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Powiatu w Wieluniu zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:09:30.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych
 Uchwała Nr 4

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-28 10:45:11.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:32:16.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Ostrówek bez głosowania
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:41:00.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Ostrówek
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:44:06.
W sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w
gminie Ostrówek
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:25:39.
Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:25:39
Opublikowane przez: Admin PBIP