w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:01 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:59:14.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:02:18 | Data modyfikacji: 2018-04-26 10:09:16.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:25:30.
Informacja o wynikach przeprowadzonych
konsultacjach w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:43:51.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży j podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:13:24.
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:23:03.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 64/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:46:50.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:22:38.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2020-03-25 10:05:02.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 treść projektu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:27:34 | Data modyfikacji: 2020-10-02 13:30:33.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Zarządzenie Nr 61/2021

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:46:36.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Informacja z przeprowadzonych konsultacji

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 12:30:04.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 terść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-30 10:30:33.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
 Zarządzenie Nr 80/2021

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-30 10:35:06.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-12-15 11:19:22 | Data modyfikacji: 2021-12-15 11:36:19.
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała.Projekt.2022-03-02.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:28:36.
Załączniki do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Załączniki

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-04-05 11:25:51 | Data modyfikacji: 2022-04-05 11:29:49.
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Zarządzenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-04-05 12:10:15.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:24:05.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 74/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:56:00 | Data modyfikacji: 2022-10-04 14:35:32.
informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:44:59.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 Zarządzenie Nr 86/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2022-11-16 14:41:57 | Data modyfikacji: 2022-11-18 09:28:58.
projekt Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2022-11-16 14:44:31 | Data modyfikacji: 2022-11-17 09:35:54.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 94/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-01 13:11:48.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 10:24:17.
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy
Ostrówek na lata 2023-2030
 Sprawozdanie z przebiegu i wyników Konsultacji

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:28:33.
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-2030
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:32:17 | Data modyfikacji: 2023-01-03 13:33:28.
Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:32:17
Data modyfikacji: 2023-01-03 13:33:28
Opublikowane przez: Admin PBIP