w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:01 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:59:14.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:02:18 | Data modyfikacji: 2018-04-26 10:09:16.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:25:30.
Informacja o wynikach przeprowadzonych
konsultacjach w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:43:51.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży j podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:13:24.
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:23:03.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 64/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:46:50.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:22:38.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2020-03-25 10:05:02.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 treść projektu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:27:34 | Data modyfikacji: 2020-10-02 13:30:33.
Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:27:34
Data modyfikacji: 2020-10-02 13:30:33
Opublikowane przez: Admin PBIP