o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo
dzialałność lobbingową w roku 2016
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:33:10.
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2017r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:41:10.
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2018r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:40:59.
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2019r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-03-04 14:48:29.

Zobacz:
   Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
   Działania podejmowane wobec Urzędu Gminy w Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową
Data wprowadzenia: 2020-03-04 14:48:29
Opublikowane przez: Admin PBIP