Informacja o zawiadomieniach o organizowaniu
zgromadzeń
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Edyta Wierzbicka | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:54:41.
Zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w
art. 21 ww. ustawy, przyjęte przez Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
 zawiadomienia o zgromadzeniach

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Edyta Wierzbicka | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:56:58.
Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:56:58
Autor: Edyta Wierzbicka
Opublikowane przez: Admin PBIP