Granice obwodów głosowania
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:15:20.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji
wyborczych dotyczących zadań i trybu
przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w
obwodach głosowania utworzonych w kraju w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 09:32:13.
w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 09:34:57.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 76/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:09:07.
okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:13:06.
o zarejestrowanych listach kandydatów na pos³ów
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
okrêgu wyborczym nr 11
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:21:10.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w
wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
okręgu wyborczym nr 27
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:22:28.
Publiczne losowanie prawidłowo zgłoszonych
kandydatów do składu komisji
 komunikat

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:55:03.
Wykaz kandydatów na członków OKW w wyborach do
Sejmu RP i do Senatu RP
 wykaz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:07:33.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 82/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-10-05 10:32:27.
Szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:03:07.
Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:07:12.
Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:07:12
Opublikowane przez: Admin PBIP