o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:47:21.
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:32:32.
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób
uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:37:51.
Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców w
wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowania przez
pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie
do głosowania
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:46:41.
informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-28 10:23:35.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw
referendum w celu przeprowadzenia głosowania w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015r.
 Zarządzenie NR 60/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-12 12:05:50.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji ds. Referendum powołanej dla
przeprowadzenia głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
20115r.
 Zarządzenie Nr 68/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-09-03 08:57:01.
Data wprowadzenia: 2015-09-03 08:57:01
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP