w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 712-714-3/2015 KOMISARZA WYBORCZECO W SIERADZU

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-18 11:58:36.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 135/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:43:35.
Granice obwodu głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-28 10:20:16.
w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
 UCHWAŁA Nr 1 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrówku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-07-28 11:56:17.
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego
komisji
 UCHWAŁA Nr 2 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrówku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-07-28 11:58:10.
plan dzialań komisji
 UCHW AŁA Nr 3/2015 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTRÓWKU

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-07-28 12:02:15.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w
wyborach uzupelniajqcyeh do Rady Gminy Ostrówek
zarządzonych na dzień 13 września 2015r.
 Uchwała Nr 6/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:50:12.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ostrówku z dnia 6 sierpnia 2015r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:57:19.
Protokól z wyborów do Rady Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:20:19.
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:21:41.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu
 o wynikach wyborów uzupełniających

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:41:07.
Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:41:07
Opublikowane przez: Admin PBIP