w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 16/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:04:30.
Jak zostać członkiem komisji wyborczej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:07:07.
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w
Sieradzu o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 09:32:39.
Ucchwała Nr 4/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w
sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej
zadań
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 09:57:47.
Informacja o numerach oraz granicach stałych i
odrębnych obwodów głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-04-15 09:49:19.
Informuję, że publiczne losowanie prawidłowo
zgłoszonych kandydatów do składu komisji
wyborczych, w których liczba kandydatów
przekracza dopuszczalny skład komisji odbędzie
się 20.04.2015r.
 komunikat

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-04-17 09:39:02.
Kandydaci do OKW w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-04-18 10:48:04.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolltej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 32/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:34:18 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:51:53.
Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:59:45.
Instrukcja głosowania korespondencyjnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:24:52.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO
 wzór

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:27:31.
Głosowanie korespondencyjne w kraju w wyborach
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:41:35.
Komunikaty PKW w zakresie bieżących wyborów
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:41:25.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP ,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 34/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:51:15.
Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:51:15
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP