w sprawie zgłaszania kandydatów do składów
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:47:06.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:48:04.
Informacja o okręgach
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:39:28.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m
st. Warszawy oraz wyborów wótów, burmistrzów i
prezydentów miast
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-17 12:11:49.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku o
planie dyżurów
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:07:28.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:09:44.
w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:41:05 | Data modyfikacji: 2014-10-01 11:41:41.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przcznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 65/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 12:59:58.
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:05:30.
o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada
2014 r.
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:18:55.
Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Rady
Powiatu w Wieluniu
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:23:37.
Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla
wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:24:23.
Termin zgłaszania list kandydatów przedłuża
sie o 5 dni
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-08 15:06:58.
Kandydaci na członków obwodowych komisji
wyborczych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-17 22:50:44.
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów
na radnych do Rady Gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:09:11.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr 4/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:10:43.
Informacja w sprawie wykluczeń w zakresie
prowadzenia agitacji wyborczej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:53:04.
w sparwie zarządzenia ponownego ustalenia
wyników głosowania i wyników wyborów do Rady
Gminy Ostówek w okredu nr 14
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:36:46.
o wynikach ponownego przeliczenia głosów
oddanych na kandydatów w wyborach do Rady Gminy
Ostrówek w okręgu wyborczym nr 14 oraz ponownego
ustalenia wyników wyborów do Rady Gminy
Ostrówek w okręgu wyborczym nr 14
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:36:19.
Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:36:19
Opublikowane przez: Admin PBIP