Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:47:50.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
24 lutego 2014r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:50:17.
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w
Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014r. o składzie,
siedzibie i pełnionych dyżurach.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:51:55.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obslugi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r.
 Zarządzenie Nr 14/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:30:15.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:46:00.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 13/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:46:29.
Zawiadomienie o terminie losowania składu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w DPS w
Skrzynnie.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-02 14:44:06.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
25 maja 2014 r.
 Zarządzenie Nr 26/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:05:58.
Obwodowe Komisje Wyborcze
 składy komisji

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-23 14:22:59.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 14:22:59
Opublikowane przez: Admin PBIP