w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:13:29.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - cześć tekstowa
 Załącznik Nr 1

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:11:42.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Uwarunkowania
 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:10:10.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Kierunki Zagospodarowania
 Załącznik Nr 3

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:07:24.
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 Załącznik Nr 4

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:05:06.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:50:36.
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:48:41.
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:45:00.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Projekt Uchwały

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:23:36.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:20:30.
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:18:05.
Lista UWAG nieuwzglednionych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:15:24.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:12:50.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:11:03.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:08:01.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:06:45.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:04:45.
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziatywania na środowisko
 Zarządzenie Nr 28/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:58:59.
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 protokół

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:30:02.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:46:51.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:45:49.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:44:02.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
  Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:41:34.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:39:12.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Podsumowanie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:16:03.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:13:57.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:12:29.
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:01:19.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:58:01.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:57:15.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:54:57.
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:52:21.
Projekt kopalni "Złoczew"
 otwórz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:17:56 | Data modyfikacji: 2015-12-03 14:18:50.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:56:39.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:11:05.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 UWARUNKOWANIA

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:08:09 | Data modyfikacji: 2013-10-01 13:09:13.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:04:27 | Data modyfikacji: 2013-10-01 13:05:25.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:54:53 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:55:43.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:54:53
Data modyfikacji: 2013-10-01 12:55:43
Opublikowane przez: Admin PBIP