Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania
,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022"
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:39:28.
BADANIE OPINI SPOŁECZNEJ – ANKIETA dot.
opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju
Gminy"
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:41:27.
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:56:35 | Data modyfikacji: 2016-04-25 13:58:04.
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022
 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XV/111/2016 RADY GMINY OSTRÓWEK Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-07-26 12:42:11.
Prognoza oddziaływania na środowisko strategii
rozwoju gminy Ostrówek na lata 2016 - 2022
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-07-26 12:48:14.
Data wprowadzenia: 2016-07-26 12:48:14
Opublikowane przez: Admin PBIP