informacja o wynikach konkursu na stanowisko
kierownika SPZPOZ w Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Krówlewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:25:14 | Data modyfikacji: 2022-12-08 09:25:52.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
kierownika SPZPOZ w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 78/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-11-08 08:44:15.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji
pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 52/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:05:20.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji
pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 51/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:04:02.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 50/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-19 08:45:12.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-15 11:56:00.
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 46/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-01 12:22:08.
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Janowie
 Zarządzenie Nr 45/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-01 12:21:27.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:26:41.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 42/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:24:48.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 41/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:23:41.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznym
Przedszkolu w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-14 13:58:58 | Data modyfikacji: 2022-06-14 13:59:50.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole
Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 37/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-14 13:56:56.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 36/2022

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Aneta Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-14 13:55:46.
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
pracy Podinspektor ds. oświaty gminnej
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:33:43 | Data modyfikacji: 2021-10-27 12:34:25.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 66/2021

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: M | Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:47:28 | Data modyfikacji: 2021-10-26 11:30:53.
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowisko pracy Podinspektor ds. oświaty gminnej
 Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-22 14:13:19.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-10-11 12:46:37 | Data modyfikacji: 2021-10-11 12:48:55.
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Janowie
 Zarządzenie Nr 49/2021

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-08-13 12:57:01.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2021-07-21 10:40:31.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-08-02 09:55:30.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatku i
opłat
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-07-15 08:21:23.
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
pracy - Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
 lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:57:47.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:34:51.
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. rotmistrza Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie
 informacja o wyniku konkursu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:21:42.
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Ostrówku
 informacja o wyniku konkursu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:19:06.
Ogłoszenie zmieniające o naborze na wolne
stanowisko pracy
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:33:42 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:34:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:52:39.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie
 Zarządzenie 26/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:12:08.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie 25/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:05:59.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. księgowości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 12:22:07.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. księgowości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:18:13.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:46:34.
Zmiana oświadczenia aplikacyjnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:44:09.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. kięgowości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:57:00.
KWESTINARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
 druk

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:51:06.
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:49:18.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:17:14.
Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds.
oświaty gminnej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-02-16 12:20:47.
Informacja o wynkikach naboru - Podinspektor ds.
obsługi jednostek organizacyjnych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 12:15:38.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. obsługi jednostek
organizacyjnych
 terść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-03 08:51:59.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 08:49:26.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. obsługi jednostek
organizacyjnych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:46:25.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 8/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:40:06.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:37:06.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 7/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:33:02.
kwestionariusz osobowy
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:29:07.
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się
o stanowisko urzędnicze
 oświadczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:27:38.
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:44:21.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 34/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:32:08 | Data modyfikacji: 2016-08-19 10:17:39.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 32/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:00:06.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTRÓWKU
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-03-25 08:57:26.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 12:39:17.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko pracy
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:08:41.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze Inspektora ds. gospodarki komunalnej
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:10:26.
lista kandydatów spełniających wymogi formalne
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-08 07:35:49.
zmieniające Zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na wolne
stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 95/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:15:17.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy ds.
gospodarki komunalnej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 12:32:58 | Data modyfikacji: 2015-11-26 12:34:42.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze opiekun świetlicy wiejskiej w
Wielgiem
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 12:33:38.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska
opiekuna świetlicy w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 22/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 08:35:51.
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na
wole stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 1/11

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 08:34:00.
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o
stanowisko urzędnicze
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-03-11 08:31:48 | Data modyfikacji: 2017-01-19 14:21:09.
Kwestionariusz osobowy
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-03-11 08:30:17 | Data modyfikacji: 2017-01-19 14:15:59.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent - opiekun świetlicy
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 12:08:11.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 50/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:33:47.
Informacja o wynikach konkursu
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:58:04.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 42/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-02 11:48:58.
Informacja o wyniku naboru podinspektora na wolne
stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i
porządku
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-11 07:39:05.
Lista kandydatów
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-04 09:44:18 | Data modyfikacji: 2013-07-05 13:31:35.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 25/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-06-21 12:36:54.
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na
wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 1/2011

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-06-21 12:34:01.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY, OŚWIADCZENIE
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-06-21 10:01:26.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-06-20 14:05:46.
INFORMACJA O WYIMIKU KONKURSU NA KANDYDATA na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:40:31 | Data modyfikacji: 2012-05-08 10:41:35.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/ 2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 10.04.2012 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-04-16 10:03:04 | Data modyfikacji: 2012-04-16 10:30:48.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-04-10 11:15:00 | Data modyfikacji: 2017-01-19 14:19:05.
Data wprowadzenia: 2012-04-10 11:15:00
Data modyfikacji: 2017-01-19 14:19:05
Autor: Mirosława Kordecka
Opublikowane przez: Admin PBIP