o wszczęciu w dniu 17.05.2023r. na wniosek
wniosku F.P.R.U.H. „Grosik” , os. Stare Sady
16/12, 98-300 Wieluń postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego przebudowie drogi wewnętrznej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Nietuszyna działka nr ewid. 394, 418, 317
obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adm Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-05-17 12:03:56.
o wszczęciu w dniu 17.05.2023r. na wniosek
wniosku F.P.R.U.H. „Grosik” , os. Stare Sady
16/12, 98-300 Wieluń postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego przebudowie drogi wewnętrznej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Nietuszyna działka nr ewid. 508, 560, 446 obręb
Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adm Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-05-17 12:02:51.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.02.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew III o mocy do 1.5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 13:02:52.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.02.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew II o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-02-02 13:01:22.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.01.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-01-17 09:35:07.
o wszczęciu w dniu 11.01.2023r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew III o mocy
do 1.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1082,
1081 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:56:12.
o wszczęciu w dniu 11.01.2023r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew II o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1272,
1271 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:54:36.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.01.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia na budowę
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Ostrówek-kol. Dobroszyny, gmina Ostrówek, pow.
wieluński
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2023-01-04 08:52:39 | Data modyfikacji: 2023-01-04 08:56:59.
o wszczęciu w dniu 20.12.2022r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew o mocy do
1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-12-20 10:18:19.
o wszczęciu w dniu 30.11.2022r. na wniosek
wniosku Gminy Ostrówek, Ostrówek 115,
98-311 Ostrówek postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego budowie kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek- kol.
Dobroszyny, gmina Ostrówek, pow. wieluński
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-11-30 12:09:56.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.11.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Skrzynno o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-11-14 11:26:30.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 24.10.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 3,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewidencyjnym 408 w
obrębie Niemierzyn, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-10-24 11:40:33.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.09.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Oleśnica o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ewidencyjnym 49/2, 49/5, 47 w obrębie geodezyjnym
Oleśnica, gm. Ostrówek, powiat wieluński,
województwo łódzkie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-09-14 10:35:48 | Data modyfikacji: 2022-09-14 10:37:13.
o wszczęciu w dniu 06.09.2022r. na wniosek
wniosku Copernic PPA Sp. z o. o., ul. Lekarska 1,
31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Skrzynno o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1040
w obrębie Skrzynno, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:08:18.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.08.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Rudlice
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-08-31 09:08:47.
o wszczęciu w dniu 29.08.2022r. na wniosek
wniosku OZE FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2,
86-014 Sicienko postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewidencyjnym 408 w obrębie
Niemierzyn, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 10:43:21.
o wszczęciu w dniu 05.07.2022r. na wniosek
wniosku Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1,
31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Oleśnica o mocy
do 1,5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-07-05 10:16:34.
o wszczęciu w dniu 26.05.2022r. na wniosek
wniosku Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311
Ostrówek postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Rudlice, gmina Ostrówek w
województwie łódzkim
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:39:31.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 13.04.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 624 i 625 obręb Nietuszyna
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-04-14 10:36:50.
postanowienie o zawieszeniu z urzędu
postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
brunatnego ze zloża "Zloczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-02-16 14:08:59.
postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na
wydobywanie węgla brunatnego ze złoża
"Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-02-16 14:05:36.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 07.02.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu skupu złomu oraz
innych rodzajów odpadów wraz z miejscem
sortowania odpadów i ich przetwarzania na
działce o nr ewid. 370/6, obręb Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:25:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.02.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr
ewid. 210 obręb Dymek, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2022-02-04 10:11:45.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.12.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SPV
Skrzynno o mocy do 1 MW zlokalizowanej na części
działek nr ewid. 1130, 1132, obręb Skrzynno
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-12-02 13:59:02.
o wszczęciu w dniu 24.11.2021r. na wniosek
wniosku PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa
59A, 00-876 Warszawa postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o
łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 624 i 625 obręb Nietuszyna
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-11-25 13:04:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 19.11.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą składającej się z farmy
fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy
do 4,1 MW zlokalizowanej na działkach nr ewid.
913, 914, 918/2 i 919 obręb Okalew
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-11-19 13:00:30.
o wszczęciu w dniu 22.10.2021r. na wniosek
RE-MET Szymon Kuźbiński, Dariusz Smolnik s.c.,
Skrzynno 213A, 98-311 Ostrówek postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego utworzeniu skupu
złomu
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-10-22 14:45:48.
uchylenie decyzji Nr 19/2018 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28
marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38,
określającej środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-09-30 12:28:34.
o wszczęciu w dniu 29.09.2021r. na wniosek
wniosku Estigo Solar Sp. z o.o.., ul. Graniczna 29
lokal 222A, 40-956 Katowice postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr ewid. 210 obręb Dymek , gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-09-29 10:51:31.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 13:58:04.
budowie farmy fotowoltaicznej SPV Skrzynno o mocy
do 1 MW zlokalizowanej na części działek nr
ewid. 1130, 1132, obręb Skrzynno, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-09-14 12:42:38.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na działce nr ewid. 1026 w
obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:38:17.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-09-09 12:32:30.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-09-06 13:21:29.
o wszczęciu w dniu 25.05.2021r. na wniosek
Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0
MW w miejscowości Skrzynno
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-07-21 10:11:48.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-07-15 08:58:11.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.07.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-07-13 08:50:47.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.07.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2,58 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-07-09 11:19:44.
o wszczęciu w dniu 06.07.2021r. na wniosek Onvo
12 sp. z o.o. al. Powstania Warszawskiego 15,
31-539 Kraków (pełnomocnik: Natalia Wilk-Peszka)
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą składającej się
z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej
mocy farmy do 4,1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:22:50.
o wszczęciu w dniu 24.06.2021r. na wniosek PCWO
ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. ul.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr
ewid. 1026 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:51:13.
o wszczęciu w dniu 25.05.2021r. na wniosek
Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
(pełnomocnik: Michał Nowak email:
m.nowak@salwis.pl ) postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-05-25 12:38:21.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 17.05.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na na przebudowie drogi gminnej nr
114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do
granicy Gminy Lututów; Gmina Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-05-17 10:34:39.
o wszczęciu w dniu 16.04.2021r. na wniosek
GLOBITELL ENERGIA 3 Sp. z o.o. ul. Łąkowa 3/5
lok 10 90-562 Łódź postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2,58 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-04-16 10:48:27.
o wszczęciu w dniu 31.03.2021r. na wniosek Energy
Sun SW2 Sp. z o. o. ul. Kopiec 12, 98-170 Widawa
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-04-01 09:18:49.
o wszczęciu w dniu 30.03.2021r. na wniosek
F.P.R.U.H. „Grosik” os. Stare Sady 16/12,
98-300 Wieluń postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 114 055E
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-03-31 09:28:01.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-03-09 12:23:08.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, zgromadzony
został cały materiał dowodowy
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:20:07.
o wszczęciu w dniu 15.01.2021r. na wniosek
Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzeźna 12/1,
90-303 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:27:10.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:37:22.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.01.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2021-01-04 13:58:19.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.11.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 11:54:24.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 23.10.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-10-27 08:36:19.
o wszczęciu w dniu 17.09.2020r. na wniosek
Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzeźna 12/1,
90-303 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-09-18 09:02:59.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.09.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-09-08 13:35:29.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:21:14.
o wszczęciu w dniu 21.08.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz
z infrastrukturą techniczną
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-08-21 10:44:36.
umorzenie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2
farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 2 MW,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
obrębie Skrzynno, na działkach o numerze
ewidencyjnym 164 i 79 w gminie Ostrówek, powiat
wieluński, województwo łódzkie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-07-20 11:39:15.
umarzenie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i
budynków nr 103, 104/7 w obrębie geodezyjnym
Bolków, gmina Ostrówek – instalacja I i
instalacja II
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-07-17 14:09:49.
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie programu ochrony powietrza i planu
działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-07-06 11:41:37.
o wszczęciu w dniu 01.07.2020r. na wniosek
Orfeus Sp. z o. o., ul. Syrokomli 3, 80-267
Gdańsk postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:26:23.
o wszczęciu w dniu 01.07.2020r. na wniosek Estigo
Solar Sp z o. o., ul. Graniczna 29 lokal 222A,
40-956 Katowice postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:24:23.
o wszczęciu w dniu 23.06.2020r. na wniosek HSG
Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie do 2 farm fotowoltaicznych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:14:37.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:25:53.
w sprawie zawieszenia Warszawa postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej PV Okalew składającej się z
dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW
każda na nieruchomościach gruntowych w
miejscowości Okalew, gmina Ostrówek, powiat
wieluński, woj. łódzkie na działkach o nr
ewidencyjnych 367, 979, 981, 983 i 985 obręb 17
Okalew
 postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:14:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 15.05.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr
4537E odc. Skrzynno-Gromadzice (od końca
istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno
do początku m. Gromadzice).
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:08:58.
o wszczęciu w dniu 07.05.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:49:31 | Data modyfikacji: 2020-05-07 13:27:02.
o wszczęciu w dniu 07.05.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-05-07 11:06:13 | Data modyfikacji: 2020-05-07 13:37:35.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:41:01.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.03.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-03-05 08:41:29.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.03.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie dwóch elektrowni
fotowoltaicznych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-03-04 13:37:58 | Data modyfikacji: 2020-03-04 13:40:12.
o wszczęciu na wniosek Powiatu Wieluńskiego, Pl.
Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
(pełnomocnik: Biuro Projektowe Renata Krajczewska
–Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840
Lubień Kujawski) postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 4537E odc.
Skrzynno-Gromadzice (od końca istniejącej
nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno do początku
m. Gromadzice)
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:29:43.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:33:43.
o wszczęciu w dniu 26.11.2019r. na wniosek Alsol
Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100
Toruń postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-11-26 12:56:25.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadomienie - obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-11-22 09:15:20.
o wszczęciu w dniu 19.11.2019r. na wniosek PV
INVESTMENT 5 Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 200
lok. 140 , 02-486 Warszawa postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej PV Okalew składającej się z
dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:28:55.
o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek
Solisys Invest Sp. z o. o., ul. Bułgarska 19A,
93-362 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych
Skrzynno I i Skrzynno II
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-11-14 12:58:13.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadmienie o zebranych dokumentach i materiałach

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:58:15.
o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Ostrówek na lata
2019-2032".
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:03:23.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadomienie - obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-10-01 08:35:24.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-08-09 13:46:57 | Data modyfikacji: 2019-08-09 13:53:26.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.07.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-07-12 11:42:10 | Data modyfikacji: 2019-07-12 11:45:12.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18.06.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:37:15 | Data modyfikacji: 2019-07-12 11:44:24.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 17.06.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:34:50.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:42:36.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy GLOBAL SUN 2 Sp. z o.o., ul. Narutowicza
34, 09-135 Łódź w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:15:20.
postanowienie (znak: DGA.I.425.7.2019, IK: 354434)
pozytywnie uzgadniające, przekazany przez
Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z
siedzibą w Bełchatowie na wydobywanie węgla
brunatnego ze złoża ,,Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:05:46.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwziecia pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.:
Skrzynno i Rudlice"
 obwieszczenie i zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:16:41.
Wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia
koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża
,,Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 09:45:38.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy GLOBAL SUN 2 Sp. z o.o., ul. Narutowicza
34, 09-135 Łódź w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-24 13:53:04.
Generalny Dyrekror Ochrony Środowiska przekazał
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargę na postanowienie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia
2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:44:17.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.:
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-05 08:57:57.
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-03-26 09:18:25 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:20:45.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-03-11 09:19:33.
postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak:
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymał w
mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lodzi
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:58:03.
w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji z
dnia 28 marca 2018 r., Nr 19/2018 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew" wpłynęły
nowe dokumenty
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-01-23 09:43:14.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 27.12.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce
mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m.
Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów
inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu
drogi krajowej nr 45
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:37:57.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-20 08:00:50.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:25:41.
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Łodzi zostały dostarczone dwa zażalenia, tj.
odpowiednio Fundacji ClientEarth Prawnicy dla
Ziemi oraz Fundacji Greenpeace Polska
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:52:31.
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia strony
postępowania, że zostało wydane postanowienie
znak: IN.6620.3.2018 z dnia 05.12.2018r. w sprawie
braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:48:08.
odwołanie od decyzji z dnia 28 marca 2018 r., Nr
19/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:52:02 | Data modyfikacji: 2018-11-19 13:02:37.
postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej
wykonalności decyzji datowanej na 28 marca 2018
r., Nr 19/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia zatytułowanego jako
"wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-11-14 13:25:03.
ws. wszczęcia postępowania o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji datowanej na
28 marca 2018 r. Nr 19/2018 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia
zatytułowanego jako ,,wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew" popełniono inną oczywistą
omyłkę pisarską
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:28:32.
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
decyzji datowanej na 28 marca 2018 r., Nr 19/2018
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:40:41.
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-09-26 12:17:25.
postepowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38
 zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:50:35.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 25.06.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:48:16.
odwołanie Fundacji Greenpeace Polska, datowane na
24 kwietnia 2018r. od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:46:05.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.04.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie szesnastu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-16 13:18:40.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-13 09:28:47.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy Elektrownia PV 11 Sp. z o.o. ul. Puławska
2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-11 08:32:34.
Dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr
576/2 w miejscowości Ostrówek, gm. Ostrówek,
została wydana decyzja utrzymująca zaskarżoną
decyzję w mocy
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:25:23 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:26:12.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na
środowisko wydał Decyzje Nr 19/2018 znak:
WOOŚ.420.45.2018.PTa.38 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
,,Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Ogłoszenie, Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:48:46.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:21:49.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:41:01.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.01.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2
MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:56:31 | Data modyfikacji: 2018-01-08 12:57:23.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pani Agnieszki Grela Rozmarynowska w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na : budowie szesnastu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz
z pełną infrastrukturą
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-12-22 11:42:19.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku P4
SP. Z O.O. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
(Pełnomocnik: Joanna Wrona ul. Pułtuska 12/14 m.
15, 04-331 Warszawa) w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY
na nieruchomości położonej w miejscowości
Ostrówek, gmina Ostrówek, na działce nr 576/2
obręb Ostrówek
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:13:11.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.09.2017 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie pawilonu stacji paliw
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-09-06 11:38:57.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku PHU
„PROFIT” Przemysław Grzybowski, Ostrówek
105, 98-311 Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie pawilonu stacji paliw, wiaty myjni
dwustanowiskowej z kontenerem technicznym, wiaty
na dystrybutory paliwa, wiaty na dystrybutor gazu
LPG, pylonu reklamowego, czterech masztów
reklamowych, zbiornika
infiltrująco-odparowującego na wody opadowe wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o nr
ewid. 43/2 i 44/2 w Gwizdałkach, obręb Bolków
gmina Ostrówek
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:40:57.
Wójt Gminy Ostrówek, informuję o przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie obory
wolnostanowiskowej na głębokiej sciółce o
obsadzie 170 DJP na działkach o nr ewid 44, 47/6
w miejscowości Janów, gmina Ostrówek".
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:26:19.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20.06.2017 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsiewzięcia
polegającego na budowie stacji paliw i myjni
samochodowej
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:16:38.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku PHU
„PROFIT” Przemysław Grzybowski, Ostrówek
105, 98-311 Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji paliw i myjni samochodowej wraz z
infrastrukturą techniczną
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:47:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 06.12.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:09:15.
Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:27:58.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.10.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „budowie drogi wewnętrznej
rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Janów
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-10-14 10:49:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu
postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
budowie drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Janów
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:00:09.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
VESTAGREEBIZ Sp. z o.o., Wielgie 28, 98-311
Ostrówek w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
budowie zakładu przetwórstwa opon
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-09-29 11:45:23.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Janów
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-09-15 13:24:47.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Lucjana Wrzoska w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego /piasku/ „Ugoda Niemierzyn”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-08-30 13:39:53.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego na działce o nr
ewid 633 w miejscowości Wielgie, gmina
Ostrówek, powiat wieluński
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-08-17 10:24:41.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 19.07.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „przebudowie drogi powiatowej
Nr 4529E Krzeczów- Emanuelina w m. Niemierzyn
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-07-19 10:09:09.
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr
4529E Krzeczów- Emanuelina w m. Niemierzyn
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:15:08.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.07.2016
roku została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
Nietuszyna, Bolków, gm. Ostrówek, powiat
wieluński”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-07-11 10:05:34.
o wydłużeniu terminu wyznaczonego w wezwaniu
Regionalnego Dyrektora, na uzupełnienie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-13 14:11:28.
Postanawienie o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
Nietuszyna, Bolków, gm. Ostrówek, powiat
wieluński
 postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:42:22.
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:56:49.
o wprowadzeniu częściowej zmiany trasy
kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Bolków i
ponownym wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-05-06 08:48:10.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wydał postanowienie orzekające że, Fundacja
Greenpeace Polska , stała sie uczestnikiem na
prawach strony.
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-05-04 11:51:13.
zawiadomienie stron postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwziecia polegającego na wydobyciu
węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-11 08:55:07.
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia o wydaniu
postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach , dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:08:30.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.03.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-03-16 12:41:25.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:41:07.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Tomasza Nowaka w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-02-29 10:28:34.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Mariusza Walasika w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-02-17 11:10:29.
o wszczęciu postępowania administracyjnego,
zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu
węgla brunatnego ze złoża Złoczew oraz
przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:09:05.
wszczęcia postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego
na wydobyciu węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:24:26.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.02.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji uzdatniania
wody w Ostrówku
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-02-04 09:43:00.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18.01.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:00:36.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Przeźmierowo w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o
nr ewid. 561, obręb Wielgie , gm. Ostrówek
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 10:50:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, 98-311 Ostrówek 115 w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji uzdatniania
wody w Ostrówku
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:51:31.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku R.
Power Solar Centrum Sp. z o. o., ul. Domaniewska
39A, 02-672 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzysząca
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:54:21.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.09.2015 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej o
mocy do 2,0MW
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:16:05.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.07.2015 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zlokalizowanej w miejscowości Niemierzyn, na
działce o nr ew. 446 w gm. Ostrówek”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-07-13 09:21:03.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.U.H. Viktoria Olga Lewandowicz , ul. Sieradzka
1, 98-170 Widawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,0MW
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-06-24 10:15:30.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
21.07.2014r. znak: IN. 6220.1.2014 zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„uruchomienie stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w
miejscowości Niemierzyn, na działce o nr ew. 446
w gm. Ostrówek”.
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-04-29 12:07:56.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził
opinię o potrzebie przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni wiatrowej
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 08:56:32.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz z
siedzibą ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:57:12.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz z
siedzibą ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:55:16.
Decyzje uchylające zaskarżoną decyzję w
całości i określająca środowiskowe
uwarunkowania
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-31 11:51:02.
Decyzje uchylające zaskarżoną decyzję w
całości i określająca środowiskowe
uwarunkowania
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-22 12:21:08.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.07.2014 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zlokalizowanej w miejscowości Niemierzyn, na
działce o nr ew. 446 w gm. Ostrówek”.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:25:42.
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w
całości i określajcą środowiskowe
uwarunkowania
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:29:02.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.0 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:25:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.0 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-06-04 13:39:12.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-06-02 12:20:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:28:48.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy 2 MW
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-05-27 10:20:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 26.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-05-26 10:31:44.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-14 11:17:35.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
uzgodnił realizacje i określił warunki dla
przedsiewzięcia polegającego na "Budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wlącznie wraz
z infrastruktutą towarzyszącą"
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-14 08:53:23.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy
1 MW na terenie działek o numerach ewidencyjnych
288, 289, 291 obręb 19 Ostrówek.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-05-09 10:40:01.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
uzgodnił realizację i okreslił warunki dla
przedsięwziecia polegającego na Budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW włącznie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:18:26.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2014 r. znak:
WOOŚ.4242.7.2014.AK.4 uzgodnił realizację i
okreslił warunki dla przedsiewzięcia
polegającego na ,,Budowie 1 szt. elektrowni
wiatrowej o mocy do 3,5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:13:30.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
uruchomienie stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w
miejscowości Niemierzyn, na działce o nr ew. 446
w gm. Ostrówek
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:51:13.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : uruchomienie
stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji zlokalizowanej w miejscowości
Niemierzyn, na działce o nr ew. 446 w gm.
Ostrówek
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:48:18.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-02-07 11:18:42.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-02-07 11:15:30.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:16:36.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-01-15 08:55:39.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-01-15 08:53:40.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.01.2014 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej
w miejscowości Gwizdałki , na działce o nr ew.
43/2 w gm. Ostrówek”.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:44:03.
Informacja o ponownym przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu
stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:58:52.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.11.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji paneli
fotowoltaicznych o mocy 1 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-11-04 11:48:34.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 08.10.2013 r. znak
WOOŚ.4240.88 1.2013.MŁ wyraził opinie o
konieczności przeprowadzenia procedury
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa 1 szt. elektrownii
wiatrowej o mocy do 3,5 MW włącznie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-15 11:10:32.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.10.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na polegającego instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Nietuszyna
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-10-08 12:24:23.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych o
mocy 1 MW
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:25:15.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 243, 432, 242 – obręb 4 Dymek
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-10-02 08:47:24.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 03.09.2013 r. znak
WOOŚ.4240.710.2013.ML wyraził opinię o
konieczności przeprovvadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. budowa 1 szt. elektrowni
wiatrowej o mocy do 3,5 MW
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-09-05 13:47:26.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.08.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą w miejscowości Bolków
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:03:39 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:05:22.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku STI
SUN 3 Sp. z o. o. ul. Murarska 3, 31-311 Kraków w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Nietuszyna
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-09-03 08:06:33.
Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii I
Koncesji Geologicznych
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-08-09 09:50:48.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
uruchomieniu stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:05:18.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.07.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr
4537E Nietuszyna –Okalew – Gromadzice w m.
Okalew
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:11:02.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 348/4, 349,717 – obręb 16
Nietuszyna
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 13:50:58.
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia occny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-07-17 08:06:49.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o braku konieczności
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
,,przebudowie drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna
- Okalew - Gromadzice w miejscowości Okalew
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-07-15 14:43:58.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku STI
SUN 1 Sp. z o. o. ul. Murarska 3, 31-311 Kraków w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Bolków
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:51:34.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
pismem znak WOOŚ.4240.951.2012.TO.5 wyraził
ponowną opinię o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwziecia polegającego na budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-06-25 12:57:43.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna –Okalew –
Gromadzice w m. Okalew od km 0+015 do km 2+631 o
dł. 2,616 km
 Obieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:45:15.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwziecia polegającego na ,,Budowie stacji
elektroenergetycznej Głównego Punktu
Zasilającego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o
numerze ewidencyjnym: 671 - obręb 16 Nietuszyna,
gmina Ostrówek".
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-06-21 09:15:06.
Opinie o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
elektrownii wiatrowej o mocy do 3.5 MW włącznie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenia RDOŚ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:14:36.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie Stacji Elektroenergetycznej Głównego
Punktu Zasilającego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o
numerze ewidencyjnym 671 – obręb 16 Nietuszyna
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:50:47 | Data modyfikacji: 2013-06-03 11:51:45.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do
3.5 MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych:720, 722, 723, 724, 725 - obręb 22
Skrzynno
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-05-23 08:48:52.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych:750, 749, 748, 747, 751, 752 -
obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-05-23 08:45:35.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719,
1720– obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-05-23 08:41:46.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-05-21 09:45:49.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi
pismem znak WOOS.4240.373.2013.TO.1 wyraził
opinie, o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej
sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW
wlącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 273, 271,
272, 275, obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:42:18.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:31:48.
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK III”
zlokalizowanego na działkach ew. nr 423 i 424
położonych obręb Ostrówek, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-04-17 09:36:14.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „OSTRÓWEK III”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-03-21 09:33:55.
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VII”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-09 12:17:16.
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VI”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-09 12:15:21 | Data modyfikacji: 2013-01-09 12:18:04.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VII”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-12-21 10:27:43.
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW , zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 34 obręb 14 Niemierzyn
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-12-21 08:23:18.
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 14:42:26.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VI”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-12-18 09:54:39.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 34
obręb 14 Niemierzyn
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-12-10 10:51:10.
„ Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych
w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec,
Kuźnica, Piskornik, Skrzynno i Wielgie”
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-12-06 11:58:26.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 73
obręb 14 Niemierzyn
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-11-27 07:46:29.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 34 obręb 14 Niemierzyn
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-11-19 08:51:06.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na:
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 73 obręb 14 Niemierzyn
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-11-16 14:16:09.
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-11-15 08:45:28.
Opinia o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW,
zlokalizowanej na działce, numer ewidencyjny 325
obręb 16 Nietuszyna
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-29 09:28:34.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 22.10.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej
Bolków ¬Nietuszyna od km 0+000 do km 1 +798 o
długości 1,798 km na działkach nr ewid. 514/2 w
obrębie Nietuszyna i 249, 252 w obrębie Bolków
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-10-22 12:53:35.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża „Ugoda
Niemierzyn” zlokalizowanego na działkach nr
64, 65, 66 i 67 położonych obręb Ugoda
Niemierzyn, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-10-22 12:50:30.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce,numer
ewidencyjny 325 obręb 16 Nietuszyna
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-10-09 11:14:39.
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko na przebudowie
drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:10:28.
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
przebudowie drogi wewnętrznejNiemierzyn - Kresy
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:06:54.
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-19 10:48:59.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie
drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna od km
0+000 do km 1+ 798 o długości 1,798 km na
działkach nr ew. 514/2 w obrębie Nietuszyna i
249, 252 w obrębie Bolków.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-19 10:45:23.
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-19 10:42:39.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie
drogi wewnętrznej Niemierzyn- Kresy od km 0+000
do km 1+021 o długości 1,021 km na działkach nr
ew. 223, 164, 265/1, 234, 109 w obrębie
Niemierzyn.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-19 10:40:25.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 750 obręb 22 Skrzynno wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w tym: stacją
transformatorową, przyłączem energetycznym,
placem manewrowym i drogą dojazdową
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-18 12:33:38.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce numer
ewidencyjny 722 obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-14 08:56:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „Ugoda
Niemierzyn” zlokalizowanego na działkach nr
64, 65, 66 i 67 położonych obręb Ugoda
Niemierzyn, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:09:21.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „BOLKÓW
I” zlokalizowanego na działkach ew. nr 425,
1122, 426, 427 i 428 położonych obręb
Ostrówek, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-09-03 14:31:47.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy TOM TRANS Tomasz Walczak, ul. Energetyczna
2-2a, 56-400 Oleśnica w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/metodą
odkrywkową ze złoża „Ugoda Niemierzyn”
zlokalizowanego na działkach nr 64, 65, 66 i 67
położonych obręb Ugoda Niemierzyn, gmina
Ostrówek, powiat wieluński
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-08-24 08:11:34 | Data modyfikacji: 2012-09-03 14:37:40.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
kopalnia piasku „Okalew IV” w Okalewie.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-08-20 10:03:44.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „OKALEW
II” zlokalizowanego na działkach nr 1033/4,
1034 i 1035 położonych w miejscowości Okalew,
gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:17:22.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka Kopalnia Surowca Naturalnego
„Ostrówek II” 98-311 Ostrówek 67/7 w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „BOLKÓW I”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:32:39.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego
ze złoża „OSTRÓWEK V” w miejscowości
Ostrówek, gmina Ostrówek, powiat wieluński,
województwo łódzkie.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-08-03 11:18:27.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka w sprawie: wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OKALEW II”
zlokalizowanego na działkach nr 1033/4, 1034 i
1035 położonych w miejscowości Okalew, gmina
Ostrówek, powiat wieluński.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-07-18 12:30:48 | Data modyfikacji: 2012-07-18 12:34:28.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.07.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża
„Nietuszyna” zlokalizowanego na działkach nr
552 i 553 położonych w miejscowości Nietuszyna,
gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:32:00.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy GEO-PRI Usługi i roboty inżynierskie Sp.
z o. o. ul. Złotnicza 19b/13, 58-500 Jelenia
Góra w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia: kopalnia piasku
„Okalew IV” w Okalewie
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-07-04 09:56:28.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.07.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III”,
położonego na gruntach miejscowości Okalew,
gmina Ostrówek, powiat wieluński, województwo
łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod
nr 907, 908, 931 obręb Okalew w ilości ponad 20
tys. m³ rocznie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-07-03 11:54:16.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 25.06.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „Górne-Chojny”.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-06-25 11:07:48.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka Kopalnia Surowca Naturalnego
„Ostrówek II” 98-311 Ostrówek 67/7 w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „Nietuszyna”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-06-13 11:11:24.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.06.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża
„Bolków” zlokalizowanego na działkach nr
428, 429 i 430 położonych w miejscowości
Bolków, obręb Ostrówek, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-06-12 12:00:53.
Zawiadamiam o wydaniu postanowienia w sprawie
braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-31 12:36:00.
Postanowienie w sprawie braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny
ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Postanowienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-31 12:34:18.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 24.05.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:19:30.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy "WALGEO" Jerzy Waligórski ul. B. Chrobrego
5/63 28-300 Jędrzejów w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża "Bolków"
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 09:07:48.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
pismem o znaku: WOOŚ.4240.366.2012.EG wyraził
opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku)
,,Górne-Chojny", zlokalizowanego na terenie gminy
Ostrówek i Lututów
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 09:04:02 | Data modyfikacji: 2012-05-15 09:05:34.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.05.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża „Okalew
V” zlokalizowanego na działkach nr 367; 975/1;
977; 979; 981; 983 i 985 położonych w
miejscowości Okalew, gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:07:29.
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 27.04.2012r. na
wniosek Pana Jana Kitowicza postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:37:38 | Data modyfikacji: 2012-04-27 09:40:58.
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o wniosku Pana Jana Kitowiczaw
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:34:42.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Krzysztofa Bartosińskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą
GEOINWESTKRUSZYWA Krzysztof Bartosiński w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego
ze złoża „OSTRÓWEK V”
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-19 11:41:51.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Dariusza Paczesia Firma „FADRO” sprawie:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na :eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-12 11:06:28.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka, Kolonia Broszki
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-04 10:14:43.
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniachzgody na
realizację przedsięwzięciapolegającego
nabudowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnych 318 położonejw
miejscowości Skrzynno gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-04 10:03:31 | Data modyfikacji: 2012-04-04 10:03:52.
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
nabudowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnym 318 położonej w
miejscowości Skrzynno gmina Ostrówek
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-03-13 13:21:07.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.02.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni
wiatrowej wraz z infrastrukturątechniczną na
działce o numerze ewidencyjnym 1199 położonej w
miejscowości Okalew gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-02-10 12:26:40 | Data modyfikacji: 2012-02-10 12:29:03.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy P.P.H.U. „EUROPOL” Lucjan Lewandowicz ,
ul. Kiełczygłowska 24, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:51:29.

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz danych
   Gminny Program Usuwania Azbestu
Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:51:29
Autor: Adam Załęcki
Opublikowane przez: Admin PBIP