Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Informacja o skróceniu czasu pracy pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku na okres upałów
 Zarządzenie NR 63/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 10:15:53, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o odwołaniu skróconego czasu pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Ostrówku
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 11:43:18, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o skróceniu czasu pracy pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku na okres upałów
 Zarządzenie Nr 32/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 11:39:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 34/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 10:14:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 39/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 09:32:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Informacja w sprawie możliwości uzyskania
dotacji przez spółki wodne
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 11:24:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu wieluńskiego
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 11:31:11, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o ograniczeniach w pracy urzędów
administracji publicznej i jednostek
organizacyjnych.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:14:58, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w
Urzędzie Gminy w Ostrówku przypadających w
zamian za święta przypadające w soboty w 2020
roku
 Zarządzenie Nr 42/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:35:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
 Wytyczne GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 12:03:29, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obługi
interesantów Urzędu Gminy w Ostrówku
obowiazujacych od 20 października 2020r. do
dodwołania
 KOMUNIKAT
Data wprowadzenia informacji 2020-10-19 14:27:01 Informację zaktualizowano 2020-10-19 14:30:51, wprowadzający: Admin PBIP
Szczepienia - COVID
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-12-24 09:19:57, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz placówek oświatowych, które otrzymały
dotację
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-11-05 12:37:22, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzedu Gminy w Ostrówku
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 10:26:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 10:29:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Projekt finansowany z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego - sołectwo na plus
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 09:27:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
wykaz placówek oświatowych, które otrzymały
dotacjęw ramach "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0"
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 10:44:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ostrówek
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 11:26:50, wprowadzający: Admin PBIP
Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 11:29:07 Informację zaktualizowano 2022-11-14 11:30:18, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku