Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012r. strona główna 

2012r.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 74/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:38:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 73/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:35:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 72/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:28:52 Informację zaktualizowano 2013-01-31 14:32:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 71/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:24:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 70/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:19:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 69/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:18:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 68/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:15:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 67/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:07:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 66/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:05:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 65/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 14:01:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do oszacowania strat
poniesionych w wyniku budowy autostrad i dróg
ekspresowych na sieci dróg samorządowych gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 64/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:58:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 63/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:54:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 62/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:52:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 61/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:48:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 60/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:43:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 31 sierpnia 2012r.
 Zarządzenie Nr 59/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:42:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 58/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:38:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 57/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:36:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 56/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:32:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania
Stałego Dyżuru Wójta Gminy Ostrówek na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 Zarządzenie Nr 55/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 13:29:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 54/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 10:43:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 10:40:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
 Zarządzenie Nr 52/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 14:27:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 51/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 13:59:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 50/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 13:57:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie flnansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 49/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 13:55:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 48/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 13:53:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki
rachunkowości) dotyczących projektu systemowego
,,Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 47/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 13:51:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
uchylające Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia
30.07.2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów
przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z
miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu
i opieki przez rodziców, opiekunów lub
opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 46/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:29:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 45/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:20:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 44/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:18:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 43/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:15:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 42/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:13:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 41/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:05:16 Informację zaktualizowano 2012-09-21 10:05:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 40/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 10:07:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 39/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 10:02:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 38/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 10:00:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 37/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 09:56:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Milejów
 Zarządzenie NR 36/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:36:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie NR 35/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:34:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 34/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:33:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansówej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników w roku
szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. -,,Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 33/12
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:31:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 32/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:29:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 31/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:28:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 30/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:27:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 29/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:25:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 28/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:15:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 27/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:13:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 26/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:12:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 25/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:10:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 24/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:32:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzależnień
 Zarządzenie Nr 23/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:30:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 22/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:28:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ustalenia Gminnej Komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych
ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 21/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 07:57:57 Informację zaktualizowano 2012-05-18 09:58:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 17/ 2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 10.04.2012 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 07:55:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie flnansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 19/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 07:52:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 18/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 07:50:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 17/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:30:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 16/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:25:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
strażaka - członka OSP w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 15/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:19:08 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:26:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 14/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:16:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 13/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:14:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/3 o pow. 0,1346 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 12/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:12:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/2 o pow. 0,1099 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 11/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:09:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/1o pow. 0,0923 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 10/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:03:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 9/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:01:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 8/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:00:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 7/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:43:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 6/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:41:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 5/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:39:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:06:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 3/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:05:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 2/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:04:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 1/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:00:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku