Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2022r. strona główna 

2022r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2022r.
 Uchwała Nr XXXVI/215/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:55:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XXXVI/216/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:56:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2022r.
 Uchwała Nr XXXVII/217/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:05:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XXXVII/218/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:06:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Bolków
 Uchwała Nr XXXVII/219/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:11:07 Informację zaktualizowano 2022-02-22 08:03:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Wielgie
 Uchwała Nr XXXVII/220/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:12:29 Informację zaktualizowano 2022-02-22 08:02:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Wielgie
 Uchwała Nr XXXVII/221/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:14:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Wielgie
 Uchwała Nr XXXVII/222/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:16:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Wielgie
 Uchwała Nr XXXVII/223/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:17:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym
Wielgie
 Uchwała Nr XXXVII/224/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:21:25 Informację zaktualizowano 2022-02-22 08:02:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyrażenia zgodyna zamianę
nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVII/225/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-21 13:25:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
 Uchwała Nr XXXVIII/226/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:17:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 - 2025
 Uchwała Nr XXXVIII/227/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:20:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminyn w 2023 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXXVIII/228/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:24:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wyznaczenia miejsca do handlu
 Uchwała Nr XXXVIII/229/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:25:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z
terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVIII/230/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:28:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2022r.
 Uchwała Nr XXXVIII/231/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:29:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała Nr XXXVIII/232/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:31:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wydzierżawienia działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXVIII/233/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:34:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXXVIII/234/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:38:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu świadczen
pieniężnych dla podmiotów zapewniających
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
 Uchwała Nr XXXIX/235/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:46:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/203/21 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 28 grudnia 2021r.
 Uchwała Nr XXXIX/236/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:49:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2022r.
 Uchwała Nr XXXIX/237/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 09:51:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XL/238/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:30:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XL/239/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:32:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia
 Uchwała XL/240/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:33:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Krówlewicz
w sprawie zaciągniecia pożyczki
 Uchwała XL/241/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:33:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLI/242/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:34:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLI/243/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:35:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLII/244/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:36:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLII/245/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:37:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjecia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2021 SPZPOZ w Ostrówku
 Uchwała XLIII/246/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:39:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia Wjtówi Gminy wotum zaufania
 Uchwała XLIII/247/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:40:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Krówlewicz
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2021 rok
 Uchwała XLIII/248/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:42:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała XLIII/249/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:43:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Krówlewicz
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Ostrówek
 Uchwała XLIII/250/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:46:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa
 Uchwała XLIII/251/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 13:48:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie zaciągniecia pożyczki
 Uchwała XLIII/252/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:02:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLIII/253/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:03:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLIII/254/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:05:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiarau godzin zajęć psychologów
 Uchwała XLIV/255/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:08:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała XLIV/256/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:10:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLIV/257/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:12:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLIV/258/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:12:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała XLV/259/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:13:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wydzierżawienia części działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała XLV/260/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:15:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie określenia szczególłowego trybu i
harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Ostrówek na lata 2023-2030
 Uchwała XLV/261/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:17:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLV/262/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:18:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLV/263/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:19:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie rozpatrzenia petycji
 Uchwała XLV/264/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:20:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Krówlewicz
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine
Ostrówek porozumienia
 Uchwała XLVI/265/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:22:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała XLVI/266/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:24:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 Uchwała XLVI/267/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 09:52:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Krówlewicz
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/226/2022 Rady
Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2022 roku
 Uchwała XLVI/268/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 09:57:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 Uchwała XLVI/269/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 09:59:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała XLVI/270/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:00:13, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego
 Uchwała XLVI/271/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:01:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLVI/272/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:02:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLVI/273/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:03:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ostrówek
 Uchwała XLVII/274/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:05:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
 Uchwała XLVII/275/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:07:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
 Uchwała XLVII/276/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:09:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Uchwała XLVII/277/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:12:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej
 Uchwała XLVII/278/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:15:24, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała XLVII/279/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:16:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała XLVII/280/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:17:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLVII/281/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:19:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLVII/282/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:20:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine
Ostrówek porozumienia
 Uchwała XLVII/283/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 10:21:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie ustalenia Rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywanych prac społecznie
użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2023
 Uchwała XLVIII/284/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:26:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu
pojazdu w Gminie Ostrówek
 Uchwała XLVIII/285/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:27:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
 Uchwała XLVIII/286/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:29:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/277/2022
Rady Gminy Ostrówek z dnia 8 listopada 2022r.
 Uchwała XLVIII/287/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:34:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Uchwała XLVIII/288/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:37:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ostrówek
 Uchwała XLVIII/289/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:39:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
 Uchwała XLVIII/290/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:40:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na finansowanie deficytu budżetu Gminy
Ostrówek
 Uchwała XLVIII/291/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:42:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała XLVIII/292/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:43:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
W sprawie zmian w Wielotetniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030
 Uchwała XLVIII/293/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:44:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanieodpadami komunalnymi
 Uchwała XLIX/294/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:46:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała XLIX/295/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 10:50:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
wersja do druku