Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2022r. strona główna 

2022r.
Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od
drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy
Lututów
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-03-24 08:48:05 Informację zaktualizowano 2022-03-24 08:49:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 14:19:16 Informację zaktualizowano 2022-01-05 14:24:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap IV – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 09:26:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap IV – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 13:56:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I
 Uzupełnienie dokumentacji technicznej
Data wprowadzenia informacji 2022-01-20 09:11:13, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I
 informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 08:02:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 12:22:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km
0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi
krajowej nr 45
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 14:25:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-02-28 14:56:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km
0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi
krajowej nr 45
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-03-07 08:14:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km
0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi
krajowej nr 45
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-03-07 12:31:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od
drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy
Lututów
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-03-09 14:15:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 08:15:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 11:15:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2022-03-17 12:36:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 11:09:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od
drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy
Lututów
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-03-25 11:21:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 odpowiedzi na pytania do SWZ
Data wprowadzenia informacji 2022-03-31 13:39:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 08:10:08, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 15:11:48, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 15:17:21, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-04-06 13:13:23, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 11:57:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku
 odpowiedzi na pytania do SWZ
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 13:41:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-04-25 09:13:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-04-25 11:03:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45
- Okalew
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-04-29 08:41:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 08:49:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap II
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 11:29:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45
- Okalew
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 08:22:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45
- Okalew
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 11:17:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Poprawa układu komunikacyjnego poprzez
przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie
Gminy Ostrówek
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-06-22 09:03:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Poprawa układu komunikacyjnego poprzez
przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie
Gminy Ostrówek
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Data wprowadzenia informacji 2022-07-11 08:55:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Poprawa układu komunikacyjnego poprzez
przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie
Gminy Ostrówek
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-07-11 11:50:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9
łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrówku
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-11-10 11:24:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 13:25:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9
łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrówku
 Odpowiedzi do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 09:00:39, wprowadzający: Admin PBIP
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 08:31:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9
łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrówku
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 08:34:02, wprowadzający: Admin PBIP
Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9
łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrówku
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 11:07:56, wprowadzający: Admin PBIP
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-11-22 14:24:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Zmiany SWZ
Data wprowadzenia informacji 2022-11-23 14:10:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 11:22:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Odpowiedzi do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2022-11-29 11:33:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
boiska sportowego w Ostrówku wraz z
infrastrukturą tech. oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr 446
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 12:18:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 Informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2022-12-07 09:07:59, wprowadzający: Admin PBIP
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Ostrówek
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-12-07 14:23:54 Informację zaktualizowano 2022-12-08 07:35:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Udzielenie kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Ostrówek oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań o łącznej
wysokości 1 250 000,00 zł
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 14:45:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Udzielenie kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Ostrówek oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań o łącznej
wysokości 1 250 000,00 zł

2022.12.15 Odpowiedzi na pytania do SWZ, zaktualizawany załącznik nr 1.1 do SWZ.zip

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 14:00:37 Informację zaktualizowano 2022-12-15 14:13:28, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
boiska sportowego w Ostrówku wraz z
infrastrukturą tech. oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr 446
 Odpowiedzi do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2022-12-16 10:20:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
boiska sportowego w Ostrówku wraz z
infrastrukturą tech. oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr 446
 Odpowiedzi do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2022-12-21 12:40:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Udzielenie kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Ostrówek oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań o łącznej
wysokości 1 250 000,00 zł
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 08:29:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Udzielenie kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Ostrówek oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań o łącznej
wysokości 1 250 000,00 zł
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 12:04:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
boiska sportowego w Ostrówku wraz z
infrastrukturą tech. oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr 446
 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 09:51:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
boiska sportowego w Ostrówku wraz z
infrastrukturą tech. oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr 446
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 12:15:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wersja do druku