Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2021r. strona główna 

2021r.
Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł. 698 m wraz
z przebudową drogi wewnętrznej w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł. 353,50
m
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 14:21:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł. 698 m wraz
z przebudową drogi wewnętrznej w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł. 353,50
m
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 11:20:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł. 698 m wraz
z przebudową drogi wewnętrznej w m. Dymek –
Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł. 353,50
m
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 15:00:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2021-07-14 12:33:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Jacek Niepiekło
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 11:46:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Jacek Niepiekło
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie
 informacja o wysokości środków
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 11:47:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Jacek Niepiekło
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 11:33:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Jacek Niepiekło
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych w roku
2022
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 11:57:11 Informację zaktualizowano 2021-11-19 11:57:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych w roku
2022
 informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 13:05:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych w roku
2022
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-11-29 12:54:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap III – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)"
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 13:51:11 Informację zaktualizowano 2021-12-15 13:52:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap IV – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)
 Ogłoszenie, SWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2021-12-27 14:35:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap III – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)"
 informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
Data wprowadzenia informacji 2021-12-28 08:26:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków – (Etap III – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna)
 informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-12-30 11:59:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
wersja do druku