Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2021r. strona główna 

2021r.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I kwartał 2021r.
 informacja z wykonania budzetu I kw.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 14:58:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za II kwartał 2021r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-10-11 13:50:36, wprowadzający: Admin PBIP
Sprawozadanie z wykonania budżetu Gminy Ostrówek
za 2021r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 09:23:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Bilans jednostki
 Przedszkole w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:42:51, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:43:49, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Szkoła Podstawowa w Okalewie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:44:36, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:45:32, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Szkoła Podstawowa w Janowie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:51:03, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Gmina Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 13:55:40, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Gops w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:16:35, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 ŚDS Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 14:18:35, wprowadzający: Admin PBIP
Bilans jednostki
 Urząd Gminy w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2022-06-07 10:44:38 Informację zaktualizowano 2022-06-07 10:45:54, wprowadzający: Admin PBIP
z realizacji Programu współparcy z Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2023-04-04 13:30:25, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku