Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
° Powszechny spis rolny 2020
° Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Spisy powszechne > Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 strona główna 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 Zarządzenie Nr 4/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:48:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Gminny Komisarz Spisowy w Ostrówku ogłasza
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 12:48:04, wprowadzający: Admin PBIP
oferta kandydata na rachmistrza spisowego
 formularz
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 12:51:11, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku