Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r. strona główna 

Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 44/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 12:45:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 12:53:21, wprowadzający: Admin PBIP
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU
 druk
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 13:03:00, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek informuję że piątek 12
czerwca 2020 roku wolny od pracy w Urzędzie
Gminy w Ostrówku
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:30:33, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 47/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 13:22:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 48/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 13:45:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 14:50:54, wprowadzający: Admin PBIP
dodatkowe zgłoszenia kandydatów
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 15:43:34, wprowadzający: Admin PBIP
losowanie składu obwodowych komisji wyborczych
 Protokół
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 09:43:46, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:02:18, wprowadzający: Admin PBIP
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:06:19, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 10:44:10, wprowadzający: Admin PBIP
Prezentacjia szkoleniowa dla członków obwodowych
komisji wyborczych, jest to wyłącznie materiał
szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej
Komisji Wyborczej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:09:45, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:10:51, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie o kandydatach - ponowne glosowanie
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 14:00:36 Informację zaktualizowano 2020-06-30 14:25:57, wprowadzający: Admin PBIP
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 w gminie Ostrówek
 skład
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 14:11:23, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku