Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory prezydenckie 2020 strona główna 

Wybory prezydenckie 2020
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 11:44:30, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 11:49:04, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 17/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 11:53:45, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o następujących sposobach zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 09:08:45, wprowadzający: Admin PBIP
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
 zgłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 09:26:53, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania
 Uchwała Nr XXIX/207/18
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 09:41:28, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 28/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 09:47:10, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 26/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 12:08:32 Informację zaktualizowano 2020-04-03 12:15:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 27/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 12:24:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 13:31:44, wprowadzający: Admin PBIP
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 11:44:22, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 14 kwietnia 2020 r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 12:57:43, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 09:53:59, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 07:50:42, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku