Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020r. strona główna 

2020r.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2020r
 Zarządzenie Nr 1/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:06:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Urzędu Gminy w Ostrówku na 2020r
 Zarządzenie Nr 2/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:08:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 3/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:10:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 4/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:12:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniające zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 5/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:14:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 6/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:24:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego w tym składania dokumentów na
rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie Nr 7/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:27:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
i innych spraw
 Zarządzenie Nr 8/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:31:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 9/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:36:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 10/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:38:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzoru umowy zawartej na korzystanie z
niektórych obiektów użyteczności publicznej
 Zarządzenie Nr 11/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 14:51:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 12/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 08:37:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji
 Zarządzenie Nr 13/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 08:40:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie rozliczania płatności Vat w Gminie
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 14/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 08:42:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii
 Zarządzenie Nr 15/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 08:54:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w psrawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych zródeł energii
 Zarządzenie Nr 15/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:00:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 17/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:03:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 18/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:05:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 19/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:07:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 20/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:10:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniające zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 21/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:50:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:55:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 23/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 09:56:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 24/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:04:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 25/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:05:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 26/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:08:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 27/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:10:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w
zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
 Zarządzenie Nr 28/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:17:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanymi z wyborami
 Zarządzenie Nr 29/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:20:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 30/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:22:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 31/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:24:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 32/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:25:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 33/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:27:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 34/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:28:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 35/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:31:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego
 Zarządzenie Nr 36/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:32:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 37/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 11:11:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 38/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 11:13:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 39/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 11:15:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 40/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 11:18:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 41/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 12:27:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w
Urzędzie Gminy w Ostrówku przypadających w
zamian za święta przypadające w soboty w 2020
roku
 Zarządzenie Nr 42/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 12:32:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 Zarządzenie Nr 43/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 12:39:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 44/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 12:45:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanymi z wyborami
 Zarządzenie Nr 45/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 12:47:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania
przetargów i rokowan na zbycie nieruchomości
stanowiących własnośc gminy
 Zarządzenie Nr 46/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:07:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 47/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:12:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 48/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:14:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 49/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:17:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu grantowego
zdalna szkoła + w Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 50/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:24:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie upoważnienia pracownika do odbierania i
przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 51/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:27:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 52/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:28:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 53/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:29:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 54/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:31:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 55/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:33:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 56/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 09:58:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz
instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 57/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:26:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej
 Zarządzenie Nr 58/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:28:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 59/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:29:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 60/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:32:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 61/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:33:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 62/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:38:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 63/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:40:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 64/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:46:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzorów umowów zawaranych w celu
korzystania z pomieszczeń szkolnych i placówkach
oświatowych
 Zarządzenie Nr 65/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:50:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 66/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:51:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 67/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:57:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 68/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:58:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 69/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 13:59:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 70/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:01:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 71/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:04:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do szkól,
przedszkoli i placówek oświatowych wychowanków
i uczniów niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 72/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:07:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 73/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:09:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 74/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:10:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu
do spraw dostępności
 Zarządzenie Nr 75/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:15:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 Zarządzenie Nr 76/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:17:14 Informację zaktualizowano 2020-10-22 14:18:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 77/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:19:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 78/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:23:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 79/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:24:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 80/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:25:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały
 Zarządzenie Nr 81/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:28:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 82/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:29:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz
instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 83/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:34:24 Informację zaktualizowano 2020-10-22 14:50:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
wersja do druku