Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2020r. strona główna 

2020r.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I kwartał 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 10:43:17, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za II kwartał 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-07-21 10:46:56, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I półrocze 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-09-03 08:46:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za III kwartał 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 14:54:33, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za IV kwartał 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 09:00:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrówek
za 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 11:13:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
 BILANS
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:03:18, wprowadzający: Admin PBIP
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego
 BILANS
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:05:29, wprowadzający: Admin PBIP
jednostki samorządu terytorialnego
 SKONSOLIDOWANY BILANS
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:08:07, wprowadzający: Admin PBIP
bilans jednostki
 GOPS
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:09:43, wprowadzający: Admin PBIP
bilans jednostki
 ŚDS
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:20:57, wprowadzający: Admin PBIP
informacja odatkowa
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:24:25, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Gmina Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:27:02, wprowadzający: Admin PBIP
Wyciąg z danych zawartych w załączniku
‘Informacja dodatkowa’
 Gmina Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:29:26, wprowadzający: Admin PBIP
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Gmina Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 14:31:44, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Przedszkole w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 08:48:29, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Szkoła Podstawowa w Janowie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 08:51:26, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Szkoła Podstawowa w Okalewie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 09:04:24, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 09:05:29, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 09:07:01, wprowadzający: Admin PBIP
Rachunek zysków i strat jednostki
 Urząd Gminy w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 09:09:11, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku