Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Sejmu i Senatu 2019 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu 2019
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 13:10:20, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 52/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 13:14:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 13:37:49, wprowadzający: Admin PBIP
Uchwała NR 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w
Sieradzu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 14:10:23, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W
OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZAREJESTROWANO
WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 07:27:46, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 139/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 08:43:56, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 58/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 13:12:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 09:23:39, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 12:08:04, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o losowaniu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 16:01:46, wprowadzający: Admin PBIP
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 10:18:49, wprowadzający: Admin PBIP
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 10:26:38, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku