Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019r. strona główna 

2019r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia
realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
dotyczących świadczenia wychowawczego
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrówku
 Zarządzenie 1/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:15:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów na
rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola
 Zarządzenie 2/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:18:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2019 rok
 Zarządzenie 3/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:33:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 4/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:39:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
realizacje zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu
 Zarządzenie 5/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:47:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie 6/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:49:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 7/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 09:52:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniające zarządzenie nr 62/2017 w sprawie
powołania zespołu do przygotowania wniosku o
dofinansowanie oraz realizacji projektu z zakresu
odnawialnych zródeł energii
 Zarządzenie 8/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:00:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie 9/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:01:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 10/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:03:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2019
 Zarządzenie 11/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:05:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 12/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:07:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ostrówku
 Zarządzenie 13/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:12:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie 14/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:17:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie 15/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:21:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 16/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:22:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 17/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:29:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie 18/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:31:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 19/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:34:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie 20/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:37:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie 21/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:38:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 22/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:44:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu OKW w wyborach do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie 23/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:52:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego oraz powołania operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019r
 Zarządzenie 24/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:00:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie 25/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:02:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Skrzynnie
 Zarządzenie 26/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:03:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie 27/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:05:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie 28/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:06:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 29/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 15:00:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 30/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 08:26:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyboru sołtysa solectwa Janów
 Zarządzenie Nr 31/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:20:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 32/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:23:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 33/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:25:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 34/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:27:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 35/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:29:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 36/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:32:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 37/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:34:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:36:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 39/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:38:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 40/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:40:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 41/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:42:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 42/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:48:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 09:57:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorządowej instytucji kultury
 Zarządzenie Nr 44/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:06:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych
 Zarządzenie Nr 45/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:14:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 46/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:18:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 47/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:20:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnic
 Zarządzenie Nr 48/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 11:36:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 49/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 11:42:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 50/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 11:44:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania spraw z zakresu
administarcji
 Zarządzenie Nr 51/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:05:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 52/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:54:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 53/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:56:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 54/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:58:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 55/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:01:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 56/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:03:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 57/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:21:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 58/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:23:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 59/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:34:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 60/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:35:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2020 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:38:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 62/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:41:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 63/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 12:38:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 64/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 12:41:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 65/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 12:47:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania
wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w
Ostrówku"
 Zarządzenie Nr 66/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 09:47:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administarcji publicznej
 Zarządzenie Nr 67/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 09:59:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości opłat
 Zarządzenie Nr 68/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 12:07:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 69/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 12:10:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 70/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 12:11:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budzecie Gminy Ostrowek na 2019
rok
 Zarządzenie Nr 71/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 12:58:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 72/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:45:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 73/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:48:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 74/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:52:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji do stwierdzenia
zakończenia małych projektów lokalnych
 Zarządzenie Nr 75/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:59:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 76/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:02:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 77/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:03:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 78/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:08:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 79/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:11:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości opłat oraz wzorów umów zawieranych w
celu korzystania z pomieszczeń szkolnych i
placówek oświatowych
 Zarządzenie Nr 80/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:29:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sparwie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 81/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:35:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 82/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:40:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sprzadzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 83/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:42:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 84/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:44:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 85/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:46:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 86/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:48:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 87/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:49:24 Informację zaktualizowano 2020-01-31 13:50:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 88/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:52:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 89/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:55:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniajace Zarządzenie wsprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 90/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:57:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 91/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:59:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 92/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:01:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 93/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:02:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji konkursowej
 Zarządzenie Nr 94/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:07:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 95/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:12:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 96/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:18:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Zarządzenie Nr 97/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:21:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
wersja do druku