Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2019r. strona główna 

2019r.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I kwartał 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:52:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za II kwartał 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 07:53:39 Informację zaktualizowano 2019-07-26 07:56:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za IV kwartał 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 08:09:35 Informację zaktualizowano 2020-03-04 08:11:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I półrocze 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 09:48:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za III kwartał 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 10:01:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Bilans
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 09:33:42, wprowadzający: Admin PBIP
Sprawozdanie z wykonaia budżetu Gminy Ostrówek
za 2019 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 10:00:52, wprowadzający: Admin PBIP
Szkoła Podstawowa Janów
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 14:00:38, wprowadzający: Admin PBIP
Przedszkole w Ostrówku
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 14:13:08, wprowadzający: Admin PBIP
Gmina Ostrówek
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:45:22, wprowadzający: Admin PBIP
Gmminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:57:24, wprowadzający: Admin PBIP
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 08:32:26, wprowadzający: Admin PBIP
Szkoła Podstawowa w Okalewie
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 08:37:01, wprowadzający: Admin PBIP
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 08:42:13, wprowadzający: Admin PBIP
Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 08:43:51, wprowadzający: Admin PBIP
Urząd Gminy w Ostrówku
 Sprawozdanie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 08:47:08, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku