Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 15/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 08:37:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gminie Ostrówek w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja
2019r.
 Postanowienie Nr 25/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 07:49:57, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o numerach oraz granicach stałych i
odrębnych obwodów głosowania
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 14:09:57, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 20/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:09:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
dodatkowy termin na zgłoszenia i losowanie
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:51:30, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu OKW w wyborach do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 23/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 13:44:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
PROTOKÓŁ LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:30:57, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 51/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 11:03:53, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawien zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych
 POSTANOWIENIE NR 70/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 07:38:16, wprowadzający: Admin PBIP
ozarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
6
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 08:42:57 Informację zaktualizowano 2019-05-17 08:44:26, wprowadzający: Admin PBIP
zmieniające zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie
ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
 Zarządzenie 24/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 08:54:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
wersja do druku