Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki Przetargów > 2019r. strona główna 

2019r.
Dowóź uczniów do Szkoły Podstawowej w
Ostrówku w roku szkolnym 2018/2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 13:06:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków - ( Etap I – miejscowość
Bolków )
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:45:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap II – od km 1+122
do km 1+798 wraz z przebudową do parametrów
zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę
krajową nr 45
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 09:30:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Ostrówek
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 10:09:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku oraz do
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie w roku szkolnym 2019/2020
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 12:45:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
,,Zakup i sukcesywnie dostawę opalu (ekogroszku)
do placówek oświatowych- Szkoły Podstawowe j
im. Tadeuszu Kościuszki w Skrzynnie, Szkoły
Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w
Okalewie oraz Publicznego Przedszkola w Ostrówku
- filia w Wielgiem na sezon grzewczy 2019/2020"
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 09:17:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
500.000,00 zł na finansowanie planowanego w
budżecie gminy Ostrówek deficytu budżetowego na
2019 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów
 zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 10:01:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
wersja do druku