Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
obwieszczcnie Wojewody Lódzkiego z dnia 23
kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody
Lódzkiego z dnia 12 lutego 2018r.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODV ŁÓDZKIEGO
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 09:31:05, wprowadzający: Admin PBIP
Kalendarz Wyborczy - Załącznik do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 13:58:01, wprowadzający: Admin PBIP
Podział Gminy na okręgi wyborcze
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 14:05:27, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Krajowego Biura Wyborczego o terminie
wyborów samorządowych
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 14:09:33, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dn 14
sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów
do składów komisji
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 14:24:05, wprowadzający: Admin PBIP
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komiterów wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 12:44:22, wprowadzający: Admin PBIP
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów
na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich,
rad miast)
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 07:52:44, wprowadzający: Admin PBIP
o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w
wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 07:54:12, wprowadzający: Admin PBIP
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów
na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich,
rad miast) w gminach liczących do 20 000
mieszkańców zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 07:55:45, wprowadzający: Admin PBIP
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
ZPOW-611-21/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
dotyczące zamieszczania na wykazach podpisów
poparcia nazwisk i imion kandydatów na radnych
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 07:58:12, wprowadzający: Admin PBIP
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
ZPOW-571-10/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 07:59:45, wprowadzający: Admin PBIP
Gminna Komisja Wyborcza
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 14:49:24, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 15:06:40 Informację zaktualizowano 2018-09-14 08:47:42, wprowadzający: Admin PBIP
Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 08:20:31, wprowadzający: Admin PBIP
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w
sprawie sprostowania pisowni imion i nazwisk
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 11:49:26, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz
określenia zadań pełnomocnika do spraw
informatyki gminnej komisji wyborczej
gwarantujących obsługe tych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 56/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 07:58:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Termin zgłaszania list kandydatów przedłuża
się o 5 dni
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 15:04:26, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 13:25:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 24 września 2018r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 07:32:22, wprowadzający: Admin PBIP
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w
Ostrówku z dnia 27 września 2018 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:57:47, wprowadzający: Admin PBIP
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Ostrówku z dnia 26 września 2018r. o
nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy
Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 15:02:17, wprowadzający: Admin PBIP
KO1MUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTRÓWKU z
dnia 27 września 2018 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 15:04:22, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Powiatu w Wieluniu zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 15:09:30, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych
 Uchwała Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 10:45:11, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:32:16, wprowadzający: Admin PBIP
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Ostrówek bez głosowania
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:41:00, wprowadzający: Admin PBIP
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Ostrówek
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:44:06, wprowadzający: Admin PBIP
W sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w
gminie Ostrówek
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 10:25:39, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku