Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018r. strona główna 

2018r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za dzieś
swiąteczny przypadający w soboty
 Zarządzenie Nr 1/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 09:49:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 2/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 09:58:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 3/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:00:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 4/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:02:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2018
 Zarządzenie Nr 5/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:16:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego
 Zarządzenie Nr 6/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:28:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha
położonej w Nietuszynie oraz ustalenia ceny tej
nieruchomości do trzeciego przetargu
 Zarządzenie Nr 7/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:30:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 8/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:33:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 9/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:35:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 10/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 07:53:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 11/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 07:56:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 12/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:01:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 13/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:03:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 14/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:06:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 15/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:08:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 16/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:11:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Okalew
 Zarządzenie Nr 17/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:13:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:19:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 19/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:21:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 20/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:22:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 21/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:33:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017
 Zarządzenie Nr 22/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:36:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:45:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
dobry start
 Zarządzenie Nr 24/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:50:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 25/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:53:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 26/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:55:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 27/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:58:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziatywania na środowisko
 Zarządzenie Nr 28/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:02:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian vv planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 29/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:03:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych
 Zarządzenie Nr 30/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:07:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 31/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:09:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 32/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:10:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 33/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:13:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 34/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:18:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 35/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:20:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa
Informacji
 Zarządzenie Nr 36/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:23:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:25:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 38/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:28:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 39/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:31:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 40/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:33:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 41/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:42:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do przyjęcia obowiązków głównego
księgowego
 Zarządzenie Nr 42/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:46:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 43/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:48:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
oceny stanu inwentarza żywego w gospodarstwie
rolnym
 Zarządzenie Nr 44/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:50:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 45/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:52:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 46/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:58:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 47/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 10:00:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 48/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 10:02:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 10:12:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 50/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 10:14:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające zarządzenie w sprawie
scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w
Gminie Ostrówek i jej jednostkach budżetowych
 Zarządzenie Nr 51/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:19:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 52/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:21:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 53/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:23:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 54/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:28:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 55/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:35:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 56/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:36:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 57/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:38:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 58/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:39:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 59/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:57:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 60/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:59:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:01:18 Informację zaktualizowano 2018-12-03 13:02:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
małych projektów lokalnych
 Zarządzenie Nr 62/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:06:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 63/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:08:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 64/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:10:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 65/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:12:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 66/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:18:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powolania komisji do stwierdzenia
zakonczenia realizacji matych projektów lokalnych
 Zarządzenie Nr 67/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:32:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 68/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:33:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 69/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:34:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:36:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 71/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 11:59:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 72/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:16:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 73/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:18:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 74/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:19:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 75/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:22:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:23:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:26:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 78/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:27:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:30:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 80/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:32:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 81/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:34:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 82/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:37:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 83/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:38:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 84/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:40:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 85/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:46:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
wersja do druku