Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2018r. strona główna 

2018r.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 10:11:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 12:09:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-03-28 13:34:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 11:58:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 13:18:58, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 13:23:13, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 13:26:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Pytania i odpowiedzi do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 09:08:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu p. pożarowego
dla jednostek OSP w ramach środków Funduszu
Sprawiedliwości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 11:34:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:42:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 12:08:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 09:14:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:55:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Modyfikacja SIWZ - zmiany w kolorze niebieskim
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:56:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020 - przetarg II
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 12:59:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 13:09:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020 - przetarg II
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:32:23 Informację zaktualizowano 2018-11-16 14:25:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ, Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 14:47:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
wersja do druku