Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowane zamówienia publiczne strona główna 

Planowane zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2018
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 13:47:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2019
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 12:42:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2020
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 10:35:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2021
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-02-08 13:34:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski

Zobacz:
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
wersja do druku