Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2018r. strona główna 

2018r.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXVI/178/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:20:11 Informację zaktualizowano 2017-11-27 13:33:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXVI/179/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:23:42 Informację zaktualizowano 2017-11-27 13:33:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XXVI/180/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:27:57 Informację zaktualizowano 2017-11-27 13:34:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie gminy Ostrówek
 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:26:43, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku