Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje strona główna 

Konsultacje
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 14:29:01 Informację zaktualizowano 2017-11-02 09:31:49, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 09:59:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:02:18 Informację zaktualizowano 2018-04-26 10:09:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 10:25:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przeprowadzonych
konsultacjach w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:43:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży j podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 10:13:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 14:23:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 64/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 08:46:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 12:22:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 10:05:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 treść projektu
Data wprowadzenia informacji 2020-10-02 13:27:34 Informację zaktualizowano 2020-10-02 13:30:33, wprowadzający: Admin PBIP
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Zarządzenie Nr 61/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-04 12:46:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Informacja z przeprowadzonych konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 12:30:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 terść
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 10:30:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
 Zarządzenie Nr 80/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 10:35:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 11:19:22 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:36:19, wprowadzający: Admin PBIP
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała.Projekt.2022-03-02.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 10:28:36, wprowadzający: Admin PBIP
Załączniki do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 11:25:51 Informację zaktualizowano 2022-04-05 11:29:49, wprowadzający: Admin PBIP
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 12:10:15, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 08:24:05, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 74/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-10-04 08:56:00 Informację zaktualizowano 2022-10-04 14:35:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-10-19 13:44:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 Zarządzenie Nr 86/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:41:57 Informację zaktualizowano 2022-11-18 09:28:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
projekt Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:44:31 Informację zaktualizowano 2022-11-17 09:35:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 94/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 13:11:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
wersja do druku