Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017r. strona główna 

2017r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 1/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:44:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe
świadczenia
 Zarządzenie Nr 2/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:49:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do przyjęcia obowiązków głównego
księgowego
 Zarządzenie Nr 3/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:53:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 4/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:01:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 5/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:02:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2017
 Zarządzenie Nr 6/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:07:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 7/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:14:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 8/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:34:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 9/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:35:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 10/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:37:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 11/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:41:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 12/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:45:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 13/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:48:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 14/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 12:50:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów na
rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gmimę Ostrówek
 Zarządzenie Nr 15/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:01:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 16/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:07:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 17/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:11:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 18/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:13:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania stałej komisji
inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 19/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:15:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania
inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta 030
 Zarządzenie Nr 20/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:22:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 13:51:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 22/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:02:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 23/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:05:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 24/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:09:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 25/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:13:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 26/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:16:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017
 Zarządzenie Nr 27/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:29:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 28/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:31:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 29/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:37:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 30/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:40:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 31/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:42:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 32/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:44:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 33/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:45:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorządowej instytucji kultury
 Zarządzenie Nr 34/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 14:47:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 35/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:09:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
upoważnienie
 Zarządzenie Nr 36/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:11:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
upoważnienie
 Zarządzenie Nr 37/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:14:29, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:15:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 39/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:18:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 40/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:25:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 41/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:27:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 42/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:29:16, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności
włączenia Gimnazjum w Ostrówku do Szkoły
Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:31:34, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 44/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:33:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 45/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:37:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 46/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:40:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 47/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:43:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zmieniające Zarządzenie Nr 6/05 w sprawie
powołania stałej Komisji Stypendialnej
 Zarządzenie Nr 48/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:45:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie
powołania stałej komisji powypadkowej dla
rozpatrywania okoliczności i przyczyn zdarzeń
wypadkowych pracowników Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 49/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:49:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 50/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:37:20, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 51/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:40:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 52/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:41:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:43:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni
 Zarządzenie Nr 54/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:46:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowcj Gminy Ostrówek
na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 55/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 11:48:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 56/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:22:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 57/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:24:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 58/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:26:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 59/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:28:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie powołania Komisji do oszacowania
wysokości szkód w budynkach w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęsk zywiołowych
 Zarządzenie Nr 60/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:30:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii
 Zarządzenie Nr 61/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:37:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych zródeł energii
 Zarządzenie Nr 62/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:38:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 63/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:39:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 64/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:41:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 65/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:44:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 66/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:46:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 67/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:48:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za dzień
świąteczny przypadający w sobotę
 Zarządzenie Nr 68/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:52:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 69/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:53:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 70/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:54:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 71/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 11:56:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 72/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:24:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 73/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:25:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 74/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:26:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 75/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:27:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:28:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:29:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 78/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:30:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:32:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 80/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:32:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 81/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:34:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 82/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:36:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
pracownikow samorządowych Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 83/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:38:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 84/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:39:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 85/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:42:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Szkoły Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 86/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:43:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 87/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:44:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 88/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:44:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 89/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 12:45:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku