Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
° Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
° Działania podejmowane wobec Urzędu Gminy w Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa strona główna 

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo
dzialałność lobbingową w roku 2016
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 11:33:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2017r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 09:41:10, wprowadzający: Admin PBIP
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2018r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 11:40:59, wprowadzający: Admin PBIP
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2019r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 14:48:29, wprowadzający: Admin PBIP
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2021r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2022-02-22 13:25:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
2020r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2022-03-09 14:07:38, wprowadzający: Admin PBIP

Zobacz:
   Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
   Działania podejmowane wobec Urzędu Gminy w Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową
wersja do druku