Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
° Rejestr petycji
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > Rejestr petycji strona główna 

Rejestr petycji
Analiza problematyki efektywności energetycznej
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 09:27:02, wprowadzający: Admin PBIP
Analiza problematyki efektywności energetycznej
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 09:30:59, wprowadzający: Admin PBIP
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w
miejscowości Okalew
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 13:34:23, wprowadzający: Admin PBIP
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w
miejscowości Okalew
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 11:55:24, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa zakładu przetwórstwa opon metodą
termolizy na działce nr ewid. 931, obręb
Wielgie, gm. Ostrówek
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2016-10-26 08:23:53, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa zakładu przetwórstwa opon metodą
termolizy na działce nr ewid. 931, obręb
Wielgie, gm. Ostrówek
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2016-10-26 08:26:21, wprowadzający: Admin PBIP
sprawie otwarcia Szkoły Podstawowej w Wielgiem
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2017-03-20 11:45:41, wprowadzający: Admin PBIP
sprawie otwarcia Szkoły Podstawowej w Wielgiem
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2017-03-20 11:49:36, wprowadzający: Admin PBIP
Publiczny Rejestr Umów
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 11:58:19, wprowadzający: Admin PBIP
Publiczny Rejestr Umów
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 09:03:51, wprowadzający: Admin PBIP
Działania antysmogowe
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 09:56:58, wprowadzający: Admin PBIP
Działania antysmogowe
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 10:07:11, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie połączenia klas czwartych
 petycja
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 14:14:25, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie połączenia klas czwartych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 14:19:05, wprowadzający: Admin PBIP
Montaż oświetlenia ulicznego
 petycja
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:25:18 Informację zaktualizowano 2021-10-20 11:42:19, wprowadzający: Admin PBIP
Montaż oświetlenia ulicznego
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:31:29 Informację zaktualizowano 2021-10-20 11:35:28, wprowadzający: Admin PBIP
Zabezpieczenie potrzeb Interesantów - dot.
płatności bezgotówkowych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 14:59:09 Informację zaktualizowano 2019-10-23 09:05:16, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 12:49:45, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 12:51:51, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:01:04, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:02:22, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 12:13:11, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 12:14:54, wprowadzający: Admin PBIP
Zabezpieczenie potrzeb Interesantów - dot.
płatności bezgotówkowych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:00:03, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:09:07, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:19:19, wprowadzający: Admin PBIP
wprowadzenie programów dotacyjnych na wymianę
silników spalinowych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 09:30:25, wprowadzający: Admin PBIP
wprowadzenie programów dotacyjnych na wymianę
silników spalinowych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 09:32:12, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 11:23:57, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 11:25:30, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 13:15:05, wprowadzający: Admin PBIP
Petycje w sprawach różnych
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 13:16:44, wprowadzający: Admin PBIP
Polska wolna od 5G
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 10:31:53, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 10:35:16 Informację zaktualizowano 2021-10-14 10:46:39, wprowadzający: Admin PBIP
Polska wolna od 5G
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 09:38:40, wprowadzający: Admin PBIP
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 09:42:03, wprowadzający: Admin PBIP
"W obronie prawdy, godności i wolności
człowieka"
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 10:57:57, wprowadzający: Admin PBIP
"W obronie prawdy, godności i wolności
człowieka"
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 13:19:10, wprowadzający: Admin PBIP
Stop niebezpiecznej szczepionce
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 13:25:54, wprowadzający: Admin PBIP
Stop niebezpiecznej szczepionce - uzupełninie
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 13:28:23, wprowadzający: Admin PBIP
Stop niebezpiecznej szczepionce
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 09:23:01, wprowadzający: Admin PBIP
Petycja w sprawie poprawienia odporności ludzi
starszych
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 10:52:24 Informację zaktualizowano 2021-10-13 09:16:32, wprowadzający: Admin PBIP
Petycja w sprawie poprawienia odporności ludzi
starszych
 wycofanie petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-02-17 08:25:07 Informację zaktualizowano 2021-10-13 09:28:37, wprowadzający: Admin PBIP
Petycja ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-03-04 11:58:09, wprowadzający: Admin PBIP
o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się
szczepieniu przeciw COVID-19
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 11:37:14, wprowadzający: Admin PBIP
o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się
szczepieniu przeciw COVID-19
 uzupełninie petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 09:20:57, wprowadzający: Admin PBIP
lampy drogowe w miejscowości Skrzynno
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 14:04:10 Informację zaktualizowano 2021-10-20 11:22:34, wprowadzający: Admin PBIP
lampy drogowe w miejscowości Skrzynno
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 14:05:12 Informację zaktualizowano 2021-10-20 10:44:51, wprowadzający: Admin PBIP
Petycja ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 10:04:04, wprowadzający: Admin PBIP
dotyczy szczepień na Covid-19
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-06-09 11:14:27, wprowadzający: Admin PBIP
dotyczy szczepień na Covid-19
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-06-29 10:07:53, wprowadzający: Admin PBIP
GOTUJ SIĘ NA ZMIANY
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 09:52:27, wprowadzający: Admin PBIP
GOTUJ SIĘ NA ZMIANY
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 09:57:07, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie naprawy programów ochrony powietrza
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2022-03-07 09:19:52, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie naprawy programów ochrony powietrza
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2022-03-07 09:21:36, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na
drewno opałowe
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 11:59:41, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na
drewno opałowe
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:01:17, wprowadzający: Admin PBIP
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:04:27, wprowadzający: Admin PBIP
Gotuj się na zmiany
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:05:28, wprowadzający: Admin PBIP
Gotuj się na zmiany
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:06:07, wprowadzający: Admin PBIP
utworzenie zmilitaryzowanych oddziałów
Samoobrony Gmninnej
 treść petycji
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:11:48, wprowadzający: Admin PBIP
utworzenie zmilitaryzowanych oddziałów
Samoobrony Gmninnej
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 12:00:12, wprowadzający: Admin PBIP
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 12:32:05, wprowadzający: Admin PBIP
o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego
 petycja
Data wprowadzenia informacji 2023-04-04 07:48:11 Informację zaktualizowano 2023-04-04 13:21:50, wprowadzający: Admin PBIP
o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2023-04-04 07:51:41 Informację zaktualizowano 2023-04-04 13:25:00, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wykonania rekonesansu w zakresie
możliwości skorzystania przez Urząd z
rozwiązań darmowych proponowanych przez sfery
rządowe - dot scentralizowanego dostępu do
informacji publicznej bezpłatne BIPy rządowe
 petycja
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 13:31:08, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wykonania rekonesansu w zakresie
możliwości skorzystania przez Urząd z
rozwiązań darmowych proponowanych przez sfery
rządowe - dot scentralizowanego dostępu do
informacji publicznej bezpłatne BIPy rządowe
petycja
 Odpowiedź
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 13:32:22, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku