Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2016r. strona główna 

2016r.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km
 Ogłoszenie, SIWZ, Projekt techniczy, Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne
Data wprowadzenia informacji 2016-03-04 09:47:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
"ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku ŚDS w Ostrówku"
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 11:21:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie
planowanego w budżecie gminy deficytu
budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-09-28 10:53:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 14:24:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 13:56:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-10-27 10:20:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Zmiana załącznika nr 1 i nr 5 do SIWZ po modyfikacji
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 11:03:16 Informację zaktualizowano 2016-10-28 11:11:11, wprowadzający: Admin PBIP
Gmina Ostrówek zaprasza do złożenia ofert na
dostawę urn wyborczych dla Gminy Ostrówek
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 13:04:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:16:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
wersja do druku