Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016r. strona główna 

2016r.
zmieniające Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie
powołania stalej komisji przetargowej ds.
zamówień publicznych udzielanych przez Gminę
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 1/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:05:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 2/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:15:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 3/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:18:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 8/09 w sprawie
powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
 Zarządzenie Nr 4/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:21:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 5/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:24:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 6/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:25:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
vv spravvie powołania i zasadach działania
komisji konkursovvej
 Zarządzenie Nr 7/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:28:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 8/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:29:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 9/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:33:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
z zakresu świadczenia wychowawczego oraz
upoważnienia do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji dotyczących świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie Nr 10/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:38:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 11/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:39:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 12/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:40:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 13/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:42:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2016
 Zarządzenie Nr 14/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:44:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 15/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:45:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 16/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:46:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 17/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 12:48:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 18/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:11:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 19/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:13:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 20/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:14:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 21/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:18:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 22/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:19:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 23/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:21:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 24/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:25:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie sposobu postępowania przy zatatwianiu
spraw z zakresu działalności lobbingowej
 Zarządzenie Nr 25/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:33:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 26/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:36:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 27/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:37:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 28/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:39:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 29/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:48:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 30/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:49:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 31/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:50:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ogłoszenia knnkursu na na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 32/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:54:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w roku szkolnym
2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. - ,,Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 33/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:56:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 34/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 14:30:00 Informację zaktualizowano 2016-08-12 14:32:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 35/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:10:29 Informację zaktualizowano 2016-09-12 14:11:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 36/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:16:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 37/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:19:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 38/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:22:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 39/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:34:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 40/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:38:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pclnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoly Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 41/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:51:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły w Janowie
 Zarządzenie Nr 42/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:56:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 43/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 14:58:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 44/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 15:00:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 45/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 15:03:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 46/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 11:30:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 47/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 11:34:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 48/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 11:39:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 49/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 11:54:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 50/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 12:05:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 51/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:22:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 52/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:27:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzorów umów zawicranych w celu
korzystania z innych pomieszczen w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ostrówek
 Zarządzenie nr 53/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:35:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powołania komisji do ustalenia stanu
technicznego schodów i podjazdów w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 54/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:38:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 55/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:42:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 56/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:46:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 57/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:54:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 58/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 10:28:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha położonej
w Okalewie
 Zarządzenia Nr 59/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:06:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/1 o pow. 0,0923 ha
położonej w Rudlicach
 Zarządzenie Nr 60/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:13:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/2 o pow. 0,1099 ha
położonej w Rudlicach
 Zarządzenie Nr 61/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:19:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/3 o pow. 0,1346 ha
położonej w Rudlicach
 Zarzadzenie Nr 62/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:06:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 63/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:18:18 Informację zaktualizowano 2016-12-15 12:19:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych na budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 64/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:29:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 65/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:42:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 66/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:47:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 67/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:50:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 68/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:57:53 Informację zaktualizowano 2016-12-15 13:00:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości opłat oraz określenia wzorów umów w
celu korzystania z pomieszczeń w szkołach i
placówkach oświatowych
 Zarządzenie Nr 69/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:16:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 70/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:20:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 71/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:23:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 72/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 12:38:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 73/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 12:42:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń
podatku VAT w Gminie Ostrówek i jej jednostkach
budżetowych
 Zarządzenie Nr 74/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 12:44:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
 Zarządzenie Nr 75/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 12:52:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:22:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:25:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 78/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:29:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:30:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie nr 80/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:32:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie nr 81/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:33:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie nr 82/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 13:34:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 83/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:33:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 84/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:34:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 85/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:35:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 86/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:37:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 87/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:38:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 88/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:40:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 89/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:41:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku