Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
° Kontrole zewnętrzne
° Ewidencje i rejestry
° Obwieszczenia
° Sprawozdania
° Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (RODO)
° Formularze KRS
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Pomoc publiczna
° Pomoc prawna
° Interpelacje wnioski i zapytania radnych Rady Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy 2022 > Formularze KRS strona główna 

Formularze KRS

Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego


- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz. U. z 2015r., poz. 1142

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie określenia
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS oraz sposobu i miejsca ich
udostępniania – Dz. U. z 2015r., poz. 724,

- ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2014r., poz.
1025 z póź. zm.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z
KRS oraz udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek –
Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1812

Formularze dostępne pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:05:25 Informację zaktualizowano 2016-01-27 10:07:19, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku